طبق نتایج آخرین و جدیدترین دستهبندی درباره این كه چه كسانی مرتب دستهای خود را میشویند، معلوم شد كه دانشآموزان و پدرها كثیفترین دستها را دارند. به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس رتبههای بهداشتی كه در گزارش پاكیزگی دستها از سوی انجمن صابون و ماده پاك كننده در آمریكا منتشر شده است، بهداشت یاران مدارس و سایر متخصصان بهداشتی تمیزترین دستها را در بین سایر اقشار و گروههای مردم دارند.
این گزارش براساس یك تحقیق تلفنی از ۶۶۴ والدین دانش آموز مدرسهای، معلمان،بهداشت یاران مدارس و سایر مسئوولان و متخصصان بهداشتی و دانش آموزان شركت كننده در كنفرانسهای بهداشتی و خانوادگی ویژه در سال جاری، تهیه شده است. این دانشآموزان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال بودهاند. براساس این رده بندی دستهای دانش آموزان از سایر گروهها كثیفتر است، بعد از آن در ردیف دوم پدرها دستهایشان كثیفتر است.
معلمان در این جدول در گروه سوم قرار میگیرند كه دستهایشان كثیف نیستند اما تمیز منفی محسوب میشود. مادرها نیز در گروه بعدی مشابه به معلمان هستند اما متخصصان بهداشتی در گروه دستهای تمیز مثبت قرار میگیرند. تقریبا تمام متخصصان بهداشتی شركت كننده در این تحقیق میدانستند كه شستن دستها روشی برای پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا است و بیش از ۶۰ درصد از آنها دستهایشان را بیش از ۱۰ بار در روز میشستند.

این انجمن دستورالعمل زیر را برای شست و شوی دستها توصیه میكند:
- دستها را با آب گرم جاری قبل از دست زدن به صابون مایع یا قالبی مرطوب كنید.
- دستها را به هم بمالید تا كف صابون با آب جاری كاملا شسته شود.
- پشت و روی دست، بین انگشتان و زیر ناخنها را حداقل به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بشویید.
- دستها را به خوبی با آب گرم جاری آبكشی كنید.
- دستها را با یك حوله تمیز یا خنك كن هوایی خشك كنید .


ایران اکونومیست