سنگ صفرا از جمله بیماری های رایج است که چاقی در بروز آن نقش مهمی دارد و محققان توانستند ، ژنی را که در تشکیل سنگ صفرا نقش دارد ، شناسایی کنند.
« سنگ های صفراوی به علل مختلفی ایجاد می شوند ولی یک نکته مهم آن است که این سنگ ها می توانند مشکلات شدیدی برای بیمار به وجود آورند و از جمله آنکه هر بار حرکت کردن سنگ موجب بروز درد شدیدی در بیمار می شود که در برخی موارد بیمار را به اورژانس بیمارستان ها می کشاند.
علاوه بر این، وجود سنگ های صفراوی در دراز مدت هم می تواند مشکلاتی را برای بیمار ایجاد کند. برخی بررسی ها که پیش از این انجام شده است نشان می دهد که اگر سنگ ها به مدت زیادی در مسیر حرکت صفرا قرار داشته باشند ممکن است موجب بروز سرطان در کیسه صفرا و سرطان لوزالمعده شوند.
این دو سرطان از جمله سرطان های بسیار خطرناک در انسان محسوب می شوند که می توانند درمدت کوتاهی موجب مرگ بیمار شوند.
محققان می گویند برخی عوامل ذاتی در بروز سنگ های صفراوی تأثیر دارند و می توان گفت وجود برخی ژن ها خطر تشکیل سنگ های صفراوی را افزایش می دهند.
بررسی های جدید محققان که درهمین زمینه انجام شده است نشان می دهد که نوعی ژن خطر ابتلا به سنگ های صفراوی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
به عقیده محققان، ژن ها عامل ایجاد سنگ صفرا در بیست تا سی درصد موارد هستند و در سایر موارد رژیم غذایی نامناسب در تشکیل این سنگها نقش دارد.
به گفته دانشمندان ژن موثر در ایجاد سنگ صفرا به طور معمول در انتقال کلسترول از خون به کبد و از آنجا به مجاری صفراوی نقش دارد.

واحد مرکزى خبر