نتایج حاصل از تحقیقاتی که بر روی موش انجام شده میتواند کارآمد بودن روش انجماد بافت تخمدان را برای باروری زنانی نیز که به دلیل ابتلا به سرطان تحت شیمی درمانی هستند اثبات کند.
دکتر «ایمانی»، جنین شناس در گفتوگو در خصوص طرح خود تحت عنوان «انجماد بافت تخمدان موش و بلوغ تخمک های نارس» گفت: تعدادی از زنان جوان بر اثر ابتلات به سرطانها مجبور به شیمی درمانی میشوند و در صورت استفاده از داروهایی با دوز بالای شیمیایی، تخمدان آنها تحت تاثیر قرار گرفته و روند تولید مثل آنها به شدت دچار اختلال میشود؛ بنابراین با استفاده از روشهایی همچون فریز یا انجماد تخمدان می توان تخمدان آنها را به طور موقت در محل های خاصی به صورت منجمد شده نگهداری کرده و پس از درمان آنها توسط شیمی درمانی برای خود شخص استفاده کرد.
وی افزود: یکی از پروژه هایی که در این زمینه بر روی حیوان در حال انجام است؛ انجماد تخمدان به روش های مختلف و بلوغ تخمک های منجمد شده آنها در آزمایشگاه است که تاکنون توانستهاند به نتیجه مطلوب دست یابند.
دكتر ایمانی خاطرنشان كرد: با توجه به اقدامات اولیه در زمینه فریز تخمدان انسانی، قدمهای مثبتی در انجماد بافت تخمدان انسان برداشته شده تا بتوان تخمدان زنان جوانی را که به هر دلیل مجبور به حذف تخمدان هستند منجمد کرده و پس از درمان سرطان مجددا برای خود آنها استفاده کرد.
نتایج حاصل از این پژوهش در هشتمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان مطرح شد.


خبرگزارى ايسنا