یاهونیوز: پزشکان می گویند: درمان بیماری های قلبی در زنان با مردان متفاوت است.
نتایج تحقیقات ارائه شده در کنگره انجمن قلب اروپا در وین حاکی است که جراحی هایی که عمدتا به نجات زندگی مردان می انجامد، ممکن است برای زنان خطرناک باشند.
به گفته محققان سوئدی ، احتمال مرگ ومیر زنانی که تحت جراحی های عمده قلب مانند بای پس قرار می گیرند، در مقایسه با مردانی با شرایط مشابه ، بیشتر است.
به گفته دکتر کریستوفر کانن ، استادیار پزشکی دانشگاه هاروارد، پیش از این نیز نشان داده شده ، پاسخ زنان به درمان با مردان فرق می کند.
ماه گذشته ، کالج امریکایی کاردیولوژی با تجدید دستورالعمل های درمانی خود به پزشکان توصیه کرد، پیش از این که با روشهای تهاجمی زنان را در معرض خطر قرار دهند، بیشتر بیندیشند.
در اروپا، ارائه روشهای موجود جهت درمان بیماری قلبی در زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد. یکی از تفاوت های مهم بین ۲ جنس این است که شانس زنده ماندن زنان پس از حمله قلبی معمولا بیش از مردان است ؛ در حالی که جراحی های قلبی تهاجمی آنها را بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می دهد.
یکی از دلایل چنین تفاوتی به کوچکتر بودن قلب و عروق زنان نسبت داده می شود که جراحی را دشوارتر می سازد. همچنین زنان بیشتر تحت اثرات جانبی داروها قرار می گیرند. عوامل هورمونی نیز ممکن است در این تفاوت ها نقش داشته باشند، گرچه پزشکان دقیقا مطمئن نیستند چگونه هورمون های زنانه دستگاه قلب و عروق را تحت تاثیر قرار می دهد.
در ضمن زنان از نظر زمانی معمولا ۱۰ سال دیرتر از مردان دچار مشکلات قلبی می شوند و این زمانی است که دیگر مشکلات مربوط به افزایش سن نیز ممکن است شانس زنده ماندن آنها را پس از جراحی های قلب کاهش دهد.