اولين سخنراني استاد حلت در سال 85 در مجتمع گلف جزيره كيش برگزار شد.احمد حلت پس از ارايه يك سخنراني پر انرژي و با نشاط به حاضران انجام تكنيك 8 ليوان اب را با تكرار عبارت تاكيدي توصيه كرد .و گفت از انجا كه 70 درصد بدن انسان را اب تشكيل داده است در طي روز بايد حداقل 8 ليوان اب نوشيد و قبل از نوشيدن بايد ليوان را جلوي دهان گرفته و عبارات مربوطه را با صداي بلند تكرار كرد .پس از سه هفته معجزه ان را در خواهيد يافت !

***قبل از نوشيدن اب ٬ هر روز جملات زير را با انرژي و قدرت تكرار كنيد:***
*ليوان اول ٬بعد از بيدار شدن صبح :*
خداوندا ٬سپاس تو را كه بار ديگر به من طلوع خورشيد را هديه دادي ٬قول بدهم امروز هرجا كه بروم مهري برسانم حتي با لبخندي .
به من كمك كن ٬ امروز را به شاهكاري بي همتا تبديل كنم .

*ليوان دوم ٬ حدود ده صبح :*
افتخار مي كنم كه از امروز پاك ترين انسان روي زمين هستم !

*ليوان سوم ٬ حدود دوازده ظهر :*
من نظر كرده خداوندم !


*ليوان چهارم ٬بعد از ناهار:*
خداوندا٬ تو را سپاس به خاطر بركاتي كه به من بخشيدي ٬ خزانه غيبت را به روي من و خانواده ام بگشاي !

*ليوان پنجم ٬ ساعت چهار عصر :*
عشق الهي هم اكنون مرا ثروتمند و توانگر مي سازد !

*ليوان ششم ٬ساعت شش عصر :*
به هر سو كه مي نگرم ٬ موفقيت به من لبخند مي زند !*ليوان هفتم ٬قبل از شام :*
هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر مي شوم !


*ليوان هشتم ٬قبل از خواب :*
خداوندا ٬سپاس تو را كه يك روز ديگر را به من هديه دادي ٬كشور عزيزم ايران را در پناه خودت حفظ كن و صلح را در جهان حاكم فرما ٬خود و خانواده ام را به تو مي سپارم ٬اي مهربانترين مهربانان ٬پروردگارا خوابي ارام به من هديه بده ٬كه من عاشق تو هستم !

اين جمله را همراه با نوشيدن 8 ليوان اب به مدت 21 روز تكرار كنيد و به چشم خود ببينيد كه چطور خود و زندگي تان تغيير خواهد كرد !