شگفتی محققان از دو سیاره خارج از منظومه شمسی


دقیقترین اطلاعات جمعآوری شده از سیارههای خارج از منظومه شمسی در یک مطالعه جدید سبب شگفتی ستارهشناسان شدهاست.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دانشمندان دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری کالیفرنیا در مطالعهای جدید با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر سازمان ناسا، دو سیاره عظیم و مشابه سیاره مشتری را در بیرون از منظومه شمسی مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند برخلاف فرضیههای قبلی، در این سیارات هیچ مولکول آبی وجود ندارد و بادهای بسیار سریع سطح آنها را درمینوردند. ستاره شناسان تا کنون موفق به شناسایی ‪ ۲۱۳‬سیاره در خارج از منظومهشمسی شدهاند اما موقعیت و مدار تنها ‪ ۸‬یا ‪ ۹‬عدد از این سیارهها امکان مطالعه دقیق آنها را برای دانشمندان فراهم میکند.

در این مطالعه جدید، محققان دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری کالیفرنیا سیاره اچدی ‪۱۸۹۷۳۳‬بی را در فاصله ‪ ۵۷۶‬تریلیون کیلومتری زمین در صورت فلکی موسوم به والپکیولا و سیاره اچدی ‪۲۰۹۴۵۸‬بی را در فاصله هزار و چهارصد تریلیون کیلومتری زمین در صورت فلکی اسب بالدار توسط تلسکوپ اسپیتزر رصد کردند. هر دوی این سیارات حول ستارههایی میچرخند که در آن ستارهها مولکولهای هیدروژن و اکسیژن یعنی مواد لازم برای تولید مولکولهای آب وجود دارد اما بررسی طیف مولکولی جو این دو سیاره نشان میدهد بر خلاف تصورات قبلی، در جو آنها هیچ مولکول آبی به چشم نمیخورد.

دو سیاره مورد بررسی در این مطالعه از نوع سیارات گازی و مشابه سیارههای عظیم مشتری و کیوان در منظومه شمسی هستند. در منظومه شمسی، تمامی سیارات در جو خود مولکولهای آب دارند به غیر از سیاره عطارد که اصلا جو ندارد و نیز سیاره ونوس که ساختار آن با ساختار سیارههای بزرگ گازی متفاوت است. نتایج مطالعه جدید همچنین نشان میدهد به دلیل فاصله کم این سیارات تا ستارههای مادر خود، دمای سطح آنها به چندین هزار درجه سانتیگراد میرسد و بادهایی با سرعت بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۳۲۰۰‬کیلومتر در ساعت در سطح آنها جریان دارد که این شرایط احتمال وجود هر گونه حیات در آنها را کاملا منتفی میکند.

مارک سوان از آزمایشگاه جت پروپالشن سازمان ناسا و سرپرست این مطالعه اعلام کرد شاید مولکولهای آب موجود در جو این سیارات زیر ابرهای گرد و غبار مربوط به بادهای سریع آنها پنهان شده باشند و شاید دمای این مولکولهای آب درست مشابه دمای سایر مولکولهای موجود در جو این سیارات است و به همین علت دوربینهای مادون قرمز تلسکوپ اسپیتزر قادر به شناسایی آنها نیستند اما به هر ترتیب این مطالعه نشان میدهد درک انسان از سیارات، به شرایط مشابه شرایط کره زمین محدود شده است و به همین علت کشفهایی نظیر کشف اخیر سبب شگفتی محققان میشود.

وی افزود: نتایج این مطالعه قدم بسیار مهمی برای طبقهبندی انواع سیارات موجود در خارج از منظومه شمسی محسوب میشود و میتواند به تحقیقات با هدف جستجوی حیات در خارج از منظومه شمسی کمک بزرگی کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]