روسيه ضمن اعلام قصد خود براي اعزام كيهان نورداني به ماه تا سال ‪،۲۰۲۵‬ از تلاش اين كشور براي ساخت يك پايگاه دائمي براي اقامت فضانوردان در آن خبر داد.

يونايتدپرس به نقل از خبرگزاري نووستي روسيه گزارش داد "آناتولي پرمينوف" رييس آژانس فضايي روسيه گفت پرواز يك سفينه سرنشيندار به مريخ نيز براي پس از سال ‪ ۲۰۳۵‬برنامه ريزي شده است.

وي افزود روسيه تا پايان سال جاري ‪ ۱۰۳‬ماهواره در مدار زمين خواهد داشت.

پرمينوف خاطر نشان كرد، نخستين شهروند روسيه نيز در سال ‪ ۲۰۰۹‬و از پايگاه بايكونور قزاقستان براي يك سفر گردشگري به پايگاه فضايي بينالمللي در مدار زمين خواهد رفت.

اين شخص كه نام وي فاش نشده است يك تاجر و سياستمدار جوان روس است.

به گزارش نووستي، بليتهاي پروازهاي گردشگري در فضا كه ‪ ۳۰‬ميليون دلار قيمت دارد، منبع اصلي درآمد آژانس فضايي روسيه است.

ایرنا