نتایج یك مطالعه جدید توسط محققان آمریكایی نشان داده است زنانی كه پیش از یائسگی تحت عمل جراحی برداشتن تخمدان قرار گرفته اند در معرض افزایش احتمال دچار شدن به زوال ذهن ، مشكلات حافظه و بیماری پاركینسون قرار دارند.
بر اساس تحقیقات دانشمندان در كلینیك مایو احتمال ابتلای زنانی كه به علل مختلف از جمله كیست ، اندومتریوز یا برای جلوگیری از سرطان تخمدان تحت این عمل قرار می گیرند به این اختلالات ذهنی دو برابر است.
علاوه بر این سن زنان نیز عامل مهمی است زیرا زنانی كه به هنگام عمل برداشت تخمدان در جوان هستند بیش از آنها كه سن بالاتری دارند دچار زوال ذهن می شوند.
به گفته محققان این احتمال وجود دارد كه استروژن اثر حفاظت بخش بر مغز داشته باشد و اینكه كمبود این هورمون به علت حذف تخمدان احتمال ابتلای زنان به مشكلا ت حافظه را افزایش دهد.


روزنامه جامجم