ستاره شناسان با بهره گیری از رصدخانه پرتو گاما آژانس فضایی اروپا(انتگرال)مشغول بررسی سریع ترین ستاره نوترونی کشف شده هستند.
ستاره نوترونی XTE J۱۷۳۹-۲۸۵ در هر ثانیه ۱۱۲۲ بار به دور خود می چرخد.این ستاره را ماهواره ی پرتو ایکس ناسا(RXTE) در۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ کشف کرد ودرآگوست سال ۲۰۰۵ هنگامی که دانشمندان مشغول بررسی میزان پَخی کهکشان بودند ناگهان دوباره نگاه همگان را به سوی خود جلب کرد و پس از گذشت۱ ماه نخستین فوران های پرتو گاما ثبت شد.

«اریک کولکرز»(Erik Kuulkers) و«فلیپ کارت»(Philip Kaaret) رصدهای ماهواره RXTEرا از۳۱ اکتبر تا ۱۶ نوامبر بررسی کردند و توانستند بیش از۲۰ فوران پرتوگاما را ثبت کنند.

مرگ ستاره ها دلیلی بر پایان زندگی آن ها نیست. ستاره نوترونی هسته کوچکی از ستاره ای فروپاشیده با پهنایی در حدود ۱۰ کیلومتر و جرمی معادل جرم خورشید است.درون این ستاره ها قلمرویی مرموز برای ستاره شناسان است.جرم یک انگشتانه از ماده این ستاره ها معادل ۱۰۰ میلیون تن است.

هنگامی که ستاره ای نوترونی به دور ستاره ای دیگر در حال گردش باشد گرانش بسیار زیاد آن می تواند گازهای ستاره همسایه را به دور خود بکشد.این گازها سطح ستاره را تا ارتفاع ۵ تا ۱۰ متری می پوشانند و با حرارت ناشی از انفجارهای هسته ای می سوزند و انرژی زیادی تولید می کنند که همان فوران های گاما است.

تیم تحقیقاتی نوسان فوران های XTE J۱۷۳۹-۲۸۵ را ثبت کردند.یافته های آن ها باورنکردنی بود!

درخشان ترین فوران که در ۴نوامبراز این ستاره ثبت شده بود دو برابر سریع تر از فوران های قبلی بود.پس ازانجام مطالعات بیشتر دانشمندان متوجه شدند که این ستاره نوترونی در هر ثانیه ۱۱۲۲ بار به دور خود می چرخد.پیش از این سریع ترین فرکانس کشف شده در ستاره های نوترونی بین ۲۷۰ تا ۶۱۹ هرتز بود.

اگر این رصدها تایید شوند این ستاره نوترونی حد را از بین برده است.البته اثبات این امر نیازمند بررسی های بیشتری است واگردوباره چنین سیگنال هایی مشاهده شود این امر قطعیت می یابد.در واقع ستارگان نوترونی نمی توانند به همان شکل خود و با این سرعت به دور خود بچرخند.اگر گردش آن ها بیش از اندازه سریع باشد گرانش ستاره نمی تواند مواد آن را روی سطح ستاره نگه دارد وستاره دچار فرو پاشی می شود که البته به حالت درونی ستاره نیز بستگی دارد.

به گفته کالکرز "کشف این فرکانس بالا بر شکل گیری بهتر مدل های ما تاثیر زیادی دارد واگر ستاره های نوترونی دیگری را مشابه آن کشف کنیم به دانسته های ما نسبت به درون ستارهای نوترونی افزوده خواهد شد".


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]