كشف حفره هاي پنهان در زير سطح مريخ

در ميليون ها سال پيش حفره هايي در زير سطح صاف نيمكره شمالي مريخ بوجود آمده اند كه با مواد مذاب و رسوباتي كه آب و باد آنها را حمل كرده است، پوشيده شده اند. به گزارش ايسنا، دانشمندان با استفاده از رادار عمق سنج كه ناسا و آژانس فضايي اروپا حتمي آن هستند، موفق به شناخت سطحي ناهموار و قديمي در زير سطح مريخ شدهاند. بر اساس مشاهدات در اولين پروژه اكتشافي رادار عمق سنج، حفره هاي ايجاد شده در اثر برخورد در زير سطح صاف نيمكره شمالي مريخ قرار گرفته اند. اين روش با بازتاب امواجي كه به عمق نفوذ مي كنند، عمل مي كند. دكتر توماس واتر از موزه مركزي ملي هوافضاي واشنگتن مي گويد: «مانند اين است كه به تصويري كه در پرتو ايكس گرفته شده است نگاه مي كنيد. علاوه بر شناخت قبلي حوزه هاي ايجاد شده در اثر اصابت، برخي از فرورفتگي هاي ظريف روي نقشه هاي توپوگرافي نيز حاصل برخورد هستند.»

[align=center][/align]

مطالعه تكامل مريخ به شناخت زمين در ابتداي پيدايش كمك مي كند.
اثر عملكرد برخي از نيروها در ميليون ها سال پيش بر روي مريخ هنوز هم قابل تشخيص هستند در صورتي كه بر روي سطح زمين اين اثرات در طي فعاليت هاي تكتونيكي محو شده اند. دكتر واتر به همراه 9 نويسنده ديگر گزارشي را در مجله نيچر (Nature) مورخ 14 دسامبر 2006 به چاپ رسانده اند. اين محققان از اطلاعات رادار پيشرفته مدار مريخ براي مطالعات عمق سنجي زير سطح آن و مطالعات يونوسفريك كه ناسا و آژانس فضايي ايتاليا در اختيار ماموريت اروپايي مريخ قرار داده بودند، استفاده كردند. اين وسيله امواج راديويي ميفرستد كه از سطح مريخ مي گذرد و از عوارضي در سطح كه بر خلاف مواد داخلي داراي خاصيت الكتريكي هستند،بازتاب مي شود. اين اكتشافات به شناخت تكامل زمين شناسي پر رمز و راز اين سياره كمك مي كند. برخلاف زمين، نيمكره هاي شمالي و جنوبي مريخ داراي تفاوت فاحشي هستند. تقريبا تمامي نيمكره جنوبي داراي سطح ناهموار و كوهستاني است در صورتي كه نيمكره شمالي داراي سطحي صاف تري است.
از آنجايي كه ضربه هاي ايجاد كننده حفره ها در هر محلي از سياره اتفاق مي افتند، نقاطي با حفره هاي كمتر كه مراحل زمين شناسي اثر آن ها را پاك كرده اند، به عنوان سطوح جوان تر شناخته مي شوند. به نوشته نجوم، فراواني حفره هاي دفن شده در زير سطح صاف نيمكره شمالي مريخ به معناي قدمت زياد آن است كه شايد به قدمت نيمكره جنوبي با آن سطح ناهموار و كوهستاني هم برسد. اطلاع درباره قشر سخت قديمي هميشه بحث برانگيز بوده است زيرا اين قشر ابتدا با مقدار زيادي مواد مذاب وسپس با رسوباتي كه با جريانهاي اتفاقي آب و باد حمل شده اند، پوشيده شده است. مركز اين تحقيق، موزه ملي هوافضاي اسميتسونين است كه تحقيقات اين مركز بر روي مباحثي از جمله علوم سيارهيي، ژئوفيزيك زميني و تغييرات محيطي دوردست صورت مي گيرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]