راز نفس کشیدن حشراتحشرات چگونه نفس ميكشند؟اين سوالي است كه در ذهن هركسي شكل نميگيرد، اما دانشمندان تلاش زيادي براي يافتن پاسخ اين سوال كردهاند.

به گزارش ايرنا به نقل از ماهنامه علمي "دانشگر" آنچه بسيار جالب است اين است كه حشرات ريه ندارند ، پس چگونه نفس ميكشند؟
براي رسيدن به جواب اين سوال دانشمندان موزه فيلد در شيكاگو و آزمايشگاه ملي آرگون قويترين آزمايش اشعه ايكس را كه بسيار دقيقتر از آزمايشهاي بيمارستانها است انجام دادند.

پس از انجام اين آزمايش آنها توانستند از چگونگي تنفس حشراتي همچون سوسكها، جيرجيركها و يا مورچهها فيلم برداري كنند.

آنها اين كار را با دم و بازدم هوا در لولههاي بسيار ظريف اكسيژن انجام ميدهند ، هنگام استراحت ، اين موجودات در هر ثانيه تا نيمي از هواي درون لولههاي اصلي اكسيژنشان را تعويض ميكنند، آنها اين كار را تقريبا به همان سختي نفس كشيدن يك فرد بعد از انجام يك ورزش ملايم انجام ميدهند.

آزمايشهاي اشعه ايكس پنجره جديدي را به دنياي درون اين موجودات بسيار كوچك كه تا به حال هيچ كس نديده بود گشود، اين گذرگاههاي ظريف و كوچك اكسيژن كه تراكي ‪ ۱نام دارند به سوراخهاي بسيار ريزي كه برروي پوشش خارجي حشرات قرار دارند متصل هستند.

در طول دهههاي متمادي دانشمندان فكر ميكردند هوا تنها از طريق اين سوراخها به بدن اين موجودات وارد ميشود ، اما آزمايشها نشان داد علاوه بر آن ، كيسههاي هوايي نيز نزديك بالها ، پاها و شكم اين حشرات وجود دارد كه هوا را به درون بدنشان تلمبه ميكند، بنابراين به نوعي نقش ريههاي ما را در مكش هوا به درون و بيرون بدن حشرات بازي ميكنند.

به نظر رابرت دودلي، محقق دانشگاه كاليفرنياي بركلي "با كشف اين مطلب، گام بزرگي در جهت پيشرفت علم حشره شناسي برداشته شد "، البته تكنولوژي مورد استفاده در انجام اين كشف نيز همان ميزان مهم است.

منبع: سایت نابغه های ایران