[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


TITLE: Lock On: Modern Air Combat
GENRE: Simulator
PLATFORM: PC
DEVELOPER: SSI
US PUBLISHER: Ubi Soft
UK PUBLISHER: Ubi Soft
NORDIC PUBLISHER: Ubi Soft
ONLINE PLAY: Yes
UK RELEASE: 05-Dec-2003 (Released