مشخصات نسخه فول

200 levels to smash
29 bonuses to use
Six enemies to defeat
Easy mode for beginners
Free upgrades to new versions
Free technical support

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]