كاوشهاي باستانشناسي در كاخ برازجان بوشهر و كشف شواهدي مشابه پاسارگاد، حضور كوروش را در اين كاخ نيمه تمام اثبات كرد. باستان شناسان معتقدند ايماني كه در ساخت اين كاخ وجود داشته و ساختار آن را شكل داده، آن را با پاسارگاد و فضاهاي معنوي معماري ايرانيان قابل مقايسه كرده است.

كاخ كورش در پاسارگاد


برازجان _ خبرگزاري ميراث فرهنگي _ حسن ظهوري _ كاوشهاي باستانشناسي در محدوده كاخ برازجان نشان داد ساخت اين كاخ نيمه تمام به فرمان كوروش كبير بوده و آثار به دست آمده در آن يادآور پاسارگاد است.

«علياكبر سرفراز»، سرپرست هيات كاوش در كاخ برازجان بوشهر با اعلام اين خبر افزود: «كاخ برازجان كاخ ناقصي است كه هرگز مسكوني نشد و كاوشهاي باستانشناسي در آن نشان ميدهد ساخت اين كاخ عظيم به فرمان كوروش كبير بوده و احتمالا با مرگ وي نيز متوقف شده است.»

به گفته وي اخلاص و ايماني كه در ساخت اين كاخ وجود داشته و ساختار آن را شكل داده، آن را با پاسارگاد و فضاهاي معنوي معماري ايرانيان قابل مقايسه كرده است.

سرفراز به ميراث خبر گفت: «كاوشهاي باستانشناسي تاكيد ميكند كاخ برازجان متعلق به كوروش كبير يا همان ذوالقرنين است.»

كاوشهاي باستانشناسي و به دنبال آن مشخص شدن بخشهايي از ساختار معماري اين كاخ، لزوم حفظ و ساماندهي آن را دو چندان كرده است.

سرفراز به ميراث خبر گفت: «در اين فصل از كاوشهاي باستانشناسي بخشي از شالي ستونها و بقاياي معماري كاخ مشخص شد كه در حال حاضر وضعيت آشفته اي دارند و بايد به سر جاي اصلي خود بازگردند. همچنين بايد تدابير حفاظتي در نگهداري آنچه كه از زير خاك بيرون ميآيد نيز در نظر گرفته شود.»

وي انجام اين اقدامات را نيازمند دريافت اعتبار كافي دانست و عنوان كرد كه تا كنون بودجه لازم از سوي سازمان ميراث فرهنگي تخصيص داده نشده است.

محدوده كاخ وسعتي نزديك به 50 در 50 متر دارد و بررسيهاي باستانشناسي نشان ميدهد سنگهاي عظيمي كه در ساخت اين بنا مورد استفاده بوده از معدني در "تنگ جير" آورده شده است.