کتابچه الکترونیکی آموزش فصل هفت آنالیز ریاضی رودین حاوی تعاریف و قضایای مربوط به دنباله و سری های توابع ، همگرایی یکنواخت ، همپیوستگی در قالب pdf قابل دانلود است.

{حجم فایل :۲۲۴ کیلو بایت- 12 صفحه}

نویسنده : سیدجمال میرکمالی

منبع :Principles of mathematical analysis - Walter Rudin

لینک :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]