230 سال پيش در روز 18 ژانويه سال 1778 ميلادي كاپيتان جيمز كوك دريانورد و كاشف بزرگ انگليسي در جريان سومين سفر بزرگ اكتشافي خود ، جزاير هاوايي را در اقيانوس آرام كشف كرد.
اما اين كشف جديد براي او چندان خوش يمن نبود و موجب شد سومين سفر اكتشافي اين دريانورد بزرگ آخرين سفرش محسوب شود.كاپيتان كوك در سومين سفر اكتشافي خود تصميم گرفته بود مناطق شمالي اقيانوس آرام را اكتشاف كند.
كاپيتان كوك در ماه ژوئيه سال 1776 ميلادي با دو كشتي رزوليشن و ديسكاوري بندر پليموت انگلستان را ترك كرد.


و پس از رسيدن به جزيره تاهيتي كه در سفرهاي قبلي خود با آن آشنا شده بود راه شمال اقيانوس آرام را در پيش مي گيرد و در سر راه جزاير ساندويج «هاوايي امروزي» را كشف مي كند ، سپس به مسير خود ادامه داده و به سواحل آلاسكا مي رسد.
كوك با كشتي هاي خود طول سواحل آلاسكا را پيموده و به تنگه برينگ مي رسد.در اين ناحيه قطعات يخ راه او را سد مي كنند.
كوك براي سپري كردن زمستان به جزاير هاوايي كه اين جزاير در جريان سفر خود به شمال اقيانوس آرام كشف كرده بود ، بازمي گردد.

كاپيتان كوك در بازگشت به جزاير هاوايي با استقبال بوميان روبرو مي شود.
اما اندكي بعد به دليل رفتارهاي ناشايست ملوانانش خشم بوميان اين جزاير برانگيخته مي شود.
كاپيتان كوك هنگامي كه قصد تنبيه بوميان را داشت در روز 14 فوريه سال 1779 ميلادي اندكي بيش از يكسال پس از كشف هاوايي به ضرب خنجر يك بومي به قتل مي رسد.

ه اين ترتيب در روز 18 ژانويه سال 1778 ميلادي كاپيتان جيمز كوك مجمع الجزاير هاوايي را كشف مي كند.
اما اين كشف براي او خوش يمن نبود و حدود يكسال بعد در همين منطقه به قتل مي رسد و سفرهاي اكتشافي او ناتمام مي مانند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]