در حدود سالهای 305 ق.م مردی بنام دیمتریوس تصمصم گرفت تا شهر رودس را به تصرف خود در آورد.وی دستگاهی غول آسا و حصار شکن ساخت تا شهر را تحت تبعیت درآورد.وقتی رودسیها دیدند شهر در حال نابودی است و دستگاه حصار شکن در حال نزدیک شدن,روی زمین زانو زده و دست به دامان هلیوس (خدای خورشید) خداوندگار شهرشان شدند آنها سوگند یاد کردند اگر هلیوس به ایشان کمک کند پیکره ایستاده ای از وی بسازند.مردم به دستور هلیوس گودالی حفر کردند و روی آن را با شاخ و برگ پوشاندند برج حصار شکن با چرخ های جلو وارد حصار شد و از حرکت افتاد.دیمتریوس نیز نیروهایش را از رودس خارج کرد.رودسی ها شروع به ساخت پیکره رودس کردند.کار ساخت مجسمه در سال 302 ق.م آغاز شد.ابتدا يك اسكلت فلزي به عنوان حمّال دروني مجسمه پايه ي برپا نمودند.آن را با گل رس پوشاندند.در ساخت مجسمه از قطعات بزرگ برنزی نیز کمک گرفته شد.برای تابت ماندن مجسمه از پاره سنگ های کوچک و بزرگ استفاده شد.در درون آن فضای باریکی را بقی گذاشتند به اندازه یک نرده بان تا در تعمیرات از آن استفاده کنند.دست راست او یا روی پیشانی بود یا مشعلی را نگه داشته بود.روی دست چپ او پوشش شال مانندی آویزان بود.یا به قولی نیزه در دستش بود.احتمالا محل استقرار مجسمه داخل شهر و رو به شرق بود.این مجسمه 66 سال پابرجا بود و سال 224 ق.م در اثر زلزله از زانوان شکست و سقوط کرد.این اثر 6 اثر از عجایب هفت گانه جهان است.منبع:وبلاگ دیدنی های اینترنت