فرمت تمامي اهنگها wma

نام اهنگ: اسمان عشق

حجم:867kb

مدت:7 دقيقه

لينك:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

آلبوم : دود عود

حجم:2mb

مدت:17دقيقه

لينك:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

حجم:954kb

مدت:7:34دقيقه

لينك:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]