فرزاد حسني در دسترس نيست؟

شايد طي روزهاي اخير تنها اهالي خانه و همكاران فرزاد در راديو و تلويزيون بدانند فرزاد حسني كجاست؟
تلفن همراهش را از دسترس خارج كرده، با خانهاش هم كه تماس ميگيريد، مادر مهربانش ميگويد: فرزاد نيست، پس از اجراي چالشی برنامه كولهپشتي 4 و دعوت از سردار رادان در اين برنامه و نوع گفتمان فرزاد با سردار به مذاق خيليها خوش نيامد، تا جایی كه سازمان نظارت بر صدا و سيما به ضرغامي رييس سازمان نامه نوشت و از وي خواستار پارهاي از توضيحات بهخاطر نوع برخورد فرزاد حسني شد! چند باري با منزل فرزاد كه از دوستان خوب ما هم است تماس گرفتيم، اما متاسفانه نتوانستيم او را پيدا كنيم، فكر كنيم كه او تصميم گرفته در اين شرايط سكوت اختيار كند... اما سردار رادان در اينباره چه ميگويد:

سردار رادان: صدا وسیما را سرزنش نکنید
فرمانده نيروي انتظامي تهران در واكنش به برنامه كولهپشتي كه باعث بروز اعتراضهايي به مجري اين برنامه شد با انتشار نامهاي خواستار عدم سرزنش صدا و سيما شد.
احمدرضا رادان در نامه خود كه آورده است: «درست از همان روزي كه در گفتوگو با ارباب جرايد و اصحاب قلم و رسانه از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي شهروندان سخن به ميان آوردم از اين واقعيت آگاه بودم كه قدم به قلمرويي نهادهام و از پديدهاي سخن گفتهام كه از يك سو متوليان بسياري دارد و از سوي ديگر نقاديهاي بسياري را برخواهد انگيخت. ليكن با در اختيار داشتن دادههاي متقني كه در مطالعات و بررسيهاي ژرفانگر و پهنانگر بيش از كليد زدن طرح به دست آورده بودم به اين باور يقيني رسيده بودم كه اقدام ناجا به استقبال مثال زدني و بي بديل شهروندان فرهيخته تهراني و ساير آحاد ملت شريف و محترم ايران رو به رو خواهد شد. چند صباحي پس از اجراي طرح چنين يقيني مضاعف گشت. اندكي بعد نيز دادههاي جديد نمايان ساخت كه نشاط و ايمني شهروندان و خوش بيني و اعتماد آنان به پليس و نهادهاي نظام در حال فزوني است.»
وي در ادامه نامهاش آورده است: «به تعبير روشنتر، يافتههاي يقينآور و عاري از خطا آشكار ساخت كه اجراي طرح امنيت اجتماعي بستري را فراهم ساخته است كه در آن شهروندان با ايمني و آرامش قادرند در جهت اهداف خويش و كشور فراببالند و فرآيند رشد و بالندگي را به فراخور رغبت، اشتياق، انگيزش و ظرفيت ذهني و رواني خويش استمرار بخشند و مقاصد خويش را فراچنگ زنند.»
وي ميافزايد: «بنده بر اين باورم كه صدا و سيما با اجراي برنامههاي جذابي نظير معرفي مدلهاي پوشش، اجراي ميزگردهاي كارشناسانه و تهيه و توليد صدها ساعت برنامه جذاب و حرفهاي ديگر، تغييرات ملموس و محسوسي را در باور و كنش شهروندان محترم ايجاد نموده است و از آن گذشته به زعم من با تأمل اندك در برنامههاي چند ماه اخير صدا و سيما به سهولت ميتوان دريافت كه اين رسانه نقش پراهميتي در افزايش احساس امنيت شهروندان و تعالي شأن و منزلت نهادهاي نظام و به ويژه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ايفا نموده است. از همين روي شايسته نيست كه تماميت چنين رسانه اثرگذاري را به خاطر احساساتي بودن مجري جوان آن مورد چالش قرار دهيم اما نكته شعفانگيز و قابل تأمل متعاقب بخش اول برنامه كولهشتي واكنش آحاد مردم جامعه به ويژه نخبگان، كارشناسان و ارباب جرايد بود. پس از بخش برنامه شب اول كولهپشتي، هزاران نفر با پيامهاي تلفني، پست الكترونيكي (ايميل) و جز آن، ضمن ابراز ناخرسندي از واكنشهاي نمايشگرانه مجري برنامه، خواهان استمرار قاطعانهتر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي شهروندان شدند.»
اين نامه ميافزايد: افزون بر آن، در 2 روز پس از اجراي اين برنامهها، دهها مقاله در نشريات، روزنامهها و سايتهاي مختلف انتشار يافت كه در اغلب آنها بر ضرورت استمرار طرح تأكيد گرديد. علاوه بر آن، دهها تن از نمايندگان محترم مجلس، قضات و وكلاي محترم و اساتيد فرهيخته حوزه و دانشگاه در تماس تلفني با بنده اينجانب و ناجا را به خاطر اجراي طرح امنيت اجتماعي مورد تحسين قرار دادند.»
رادان در نامه خود يادآور شده است: «بنابراين از همه صاحبان قلم و بيان و گفتار، عاجزانه درخواست ميكنم كه از استمرار سرزنش صدا و سيما بپرهيزند. چه ايمان راسخ دارم كه بسياري از كساني كه در اين رسانه ارزشمند خدمت ميكنند از هيچ تلاشي براي افزايش مشروعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي و افزايش شأن و كرامت شهروندان محترم فروگذار نميكنند.»

اما این حکایت از کجا آغاز شد؟
پخش یک گفت وگوی زنده تلویزیونی میان فرزاد حسنی، مجری برنامه «کوله پشتی» از شبکه سوم سیما با احمد رضا رادان، رییس پلیس تهران، درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی واکنش های گسترده ای را برانگیخت . این برنامه واکنش هر دو گروه طرفداران طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مخالفان این طرح را در پی داشت.
در آخرین واکنش ها، مدیراجتماعی شبکه سوم سیما، فضل الله شریعت پناهی در گفت وگو با رسانه های داخلی گفته است:« از سوی مسئولان صدا و سیمای به فرزاد حسنی تذکر داده شد و خودش هم فهمید که پا روی خط قرمزهایی گذاشته است.»
به گفته آقای شریعت پناهی، صدا و سیما«اعتراضاتی هم از سوی نیروی انتظامی داشته است.»
در این مصاحبه زنده تلویزیونی که شنبه شب از شبکه سوم سیما جمهوری اسلامی پخش شد، فرزاد حسنی مجری برنامه، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ را به دلیل برخورد خشن نیروهای پلیس با شهروندان به شدت مورد انتقاد قرار داد.
در بخشی از این مصاحبه، مجری برنامه از رییس پلیس تهران پرسید که آیا فیلمی را ديده است که در آن نشان داده می شود ماموران نيروی انتظامی با کتک و لگد دختری را به داخل ماشین پلیس پرت می کنند؟
پاسخ احمدرضا رادان به این پرسش، منفی بود.
مجری برنامه پس از تکذیب رییس پلیس، با سخن گفتن از تجربه های خود و نزدیکانش در برخورد با نیروی انتظامی، از ادبیات تند ماموران پلیس در برخورد با شهروندان انتقاد کرد.
رییس پلیس تهران که به نظر می رسید در مقابل پرسش های مجری برنامه غافلگیر شده است ، سعی کرد با خوشرویی به تمام پرسش های مجری برنامه پاسخ دهد، اما گهگاه صحبت های احمدرضا رادان با سوال دیگر مجری برنامه قطع می شد.
این شیوه گفت و گوی تلویزیونی و طرح پرسش های چالش برانگیز در سیمای جمهوری اسلامی ایران کم سابقه است و پخش آن، اعتراض رسانه های نزديک به دولت را در پی داشته است.
منتقدان پخش این برنامه، اغلب به شیوه طرح سوال ها توسط مجری برنامه معترضند و می گویند فرزاد حسنی به رییس پلیس تهران فرصت پاسخ گویی نداده است.
فضل الله شریعتمداری، مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم سیما در تایید نظر منتقدان گفت:« این خونسردی سردار رادان بود که مانع از به هم خوردن جو برنامه شد.»
به گفته برخی ناظران، به صورت عرفی مرسوم است که مدیران ارشد حکومت ایران در مصاحبه با رسانه ها بیشتر سخنگو باشند و علاوه بر در اختیار داشتن زمان، پرسش ها نیز به صورتی مطرح می شود که حامل کمترین انتقاد به عملکرد دستگاه زیر رهبری مقام مسئول است.
روزنامه کیهان روز دوشنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که«چطور مسئولان این نهاد فرهنگ ساز ریش و قیچی یک برنامه پر مخاطب را دست یک مجری جوان داده و اجازه می دهند که او هرچه می خواهد بگوید؟»
اگرچه واکنش مدیر اجتماعی شبکه سوم سیما حاکی از آن است که به فرزاد حسنی تنها تذکر داده شده، اما برخی از ناظران از احتمال برخورد شدیدتر با وی سخن گفته اند. برخوردی نظیر آنچه که چند ماه پيش با یک گوینده رادیو جوان صورت گرفت.
خبرگزاری فارس که از رسانه های نزدیک به دولت است نيز پس از پخش این برنامه، در مطلبی که حاوی پیامهای مردمی عنوان شد، به شدت از پخش این برنامه انتقاد کرد.
در یکی از اين پیام ها، فرزاد حسنی از سوی «مخاطبان» خبرگزاری فارس، «فردی بی ادب» خوانده شده که «ناهنجاری را به جوانان ایران آموزش می دهد»
منتقدان این برنامه، حتی پوشش و ظاهر مجری برنامه را مورد انتقاد قرار داده اند.
خبرگزاری فارس به نقل از يکی ديگر از «مخاطبان» خود، با انتقاد ازشکل و ظاهر فرزاد حسنی گفته است: «به سردار بگویید بهتر است اول با خود آقای حسنی و با آن ظاهر نامناسبی که ایشان دارد برخورد شود. چرا این آقا با این آرایش صورت و موهای ژل زده این گونه در تلویزیون ظاهر می شود.»
درمقابل، برخی از منتقدان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مصاحبه اخیر فرزاد حسنی با رییس پلیس تهران را اتفاقی بی سابقه در سیمای جمهوری اسلامی خوانده و شهامت این مجری تلویزیونی را برای طرح این پرسش ها ستوده اند.
برخی ديگر نيز در واکنش به اين برنامه گفته اند:«حرف های فرزاد حسنی درست بود، اما بی ادبانه مطرح شد.»
رییس شبکه سوم سیما در پاسخ به این انتقادها از مجری برنامه کوله پشتی، روز دوشنبه اول مرداد گفت:« درباره ظاهر فرزاد حسنی با خودش هم صحبت شده است.»
وی همچنین گفت که رفتار فرزاد حسنی در برنامه های آتی کنترل خواهد شد و خودش هم با توجه به جبهه گیری هایی که کرده بود متوجه شده و ملایم تر برخورد خواهد کرد.
:? :-( :?
نوشته شده در مجله خانواده سبز