هموطن-یکی از دست اندرکاران برنامه کوله پشتی گفت: سامی یوسف خواننده مشهور مصری عید فطر مهمان برنامه کوله پشتی خواهد بود.


وی خاطرنشان کرد: دعوتنامه حضور سامی یوسف


در برنامه کوله پشتی ارسال و با موافقت او روبه رو شده است


و اگر در آینده نزدیک مشکلی پیش نیاید ویژه برنامه کوله پشتی که به مناسبت عید فطر پخش خواهد شد سامی یوسف مهمان برنامه خواهد بود.