به دنيا آمدن توله سگي که نشان قلب روي پوستش دارد در تيررس رسانه هاي خبري چين قرار گرفت


بانو"اميکو ساکوراد" صاحب يک مغازه سگ فروشي در اوريت (شمال ژاپن) است و چندي پيش منتظر بود تا يکي از سگهايش زايمان کند .
مهمان کوچولو سرانجام به دنيا آمد اما زن جوان از ديدن بدن توله سگ بسيار شگفت زده شد .
روي پوست اين حيوان نشان قلب قهوه اي به چشم مي خورد که زيبايي چشم نوازي به آن بخشيده است و از ديگر سگها جدا مي کند .
توله زيبا حالا هر چه بزرگ تر مي شود نشان قلب روي بدنش نيز به همان اندازه رشد مي کند .
به گفته "اميکو ساکوراد" اين نخستين بار است که سگي با نشان قلب روي پوستش به دنيا مي آيد،"اميکو "تاکيد کرد:به هيچ قيمت حاضر نيستم اين حيوان قشنگ را بفروشم چون هرروز جمعيت زيادي براي تماشاي آن به مغازه ام مي آيند و به کارم رونق داده اند


منبع :سنترال کلابز