مردانی که مجبورند با کچل شدن تدریجی خودشان کنار بیایند، خیلی نگران این هستند که در نظر جنس مخالفشان چه اتفاقی برای ظاهر آنها می*افتد. شاید اگر نظر اکثریت خانم*ها را بدانید کمی تعجب کنید...

مردانی که مجبورند با کچل شدن تدریجی خودشان کنار بیایند، خیلی نگران این هستند که در نظر جنس مخالفشان چه اتفاقی برای ظاهر آنها می*افتد. نمی*توان نظر همه زنان را یکسان تلقی کرد اما شاید اگر نظر اکثریت خانم*ها را بدانید کمی تعجب کنید.
قبل از هر چیز باید بگوییم که همانطور که مرادان ظاهربین در دنیا وجود دارند، زنان ظاهربین هم هستند. مطمئناً اصلاً دوست ندارید با چنین زن*هایی باشید پس چه اهمیتی دارد که چه فکری می*کنند؟
اگر واقعگرایانه به این مسئله نگاه کنیم، اکثریت زنان درست مثل مردان اولویت*های خاصی برای خود دارند. ممکن است لزوماً وسواسی یا سخت*گیر نباشند اما از نظر ظاهری به دسته*ای از مردان تمایل بیشتری دارند - مثلاً مردان قدبلند با پوست و مو تیره، مردان پِرمو با ظاهر ورزشکاری، مردان متفکر و باهوش و دسته*های مختلف دیگر. هیچ اشکالی ندارد. مردها هم همینطور هستند. بعضی از مردها زن*های قدبلند دوست دارند بعضی قدکوتاه. بعضی از مردها عاشق زن*های آرام هستند و بعضی زن*ها پر شر و شور را ترجیح می*دهند. متوجه منظورمان می*شوید؟ فرای همه اینها، اجازه بدهید درمورد نظر خانم*ها درمورد مردهای بی مو و کم مو توضیح دهیم.

زن*ها مردهای بی مو را دوست دارند. اما می*خواهید بدانید که با نگاه کردن به مردهای بی مو چه فکری می*کنند؟ برای آنها مهم اعتماد به نفس شماست. نگاه می*کنند ببینند آیا هیکل خوبی دارید یا نه، به مدل لباس*پوشیدنتان نگاه می*کنند و بوی تنتان. همه اینها برای آنها مهم است.
مردهای بی مویی که بقیه این ویژگی*هایشان مطابق میل خانم مورد نظرشان باشد، هیچ جای نگرانی ندارند.

صادقانه بگوییم، هیکل مردها قدرت زیادی برای جلب نظر خانم*ها دارد، حتی بیشتر از موهای روی سرشان. مردهای بی مو بسیار جذاب زیادی وجود دارند که زن*ها عاشقشان هستند. بااینکه جذابیت ظاهری برای تاثیر اولیه روی آدم*ها نقش مهمی دارد اما مهمترین چیز و جذاب*تری چیز برای یک مرد داشتن اعتمادبه*نفس، ظاهری خوب و مرتب و رفتار مناسب است. اینها جذاب*ترین ویژگی*های روی زمین هستند. مردی که بداند چه ویژگی*های خوبی دارد و از آنها استفاده کند، همین.

اما کچل بودن همیشه هم جذاب نیست. مردهای کچل زیادی را می*بینید که موهای یک طرف را به سمت دیگر سرشان شانه می*زنند که واقعاً مسخره به نظر می*رسد! به همین خاطر است که کمی رسیدگی می*تواند حتی بدون داشتن مو تغییر شگرفی در جذابیت شما ایجاد کند. مردان کچل می*توانند موهای باقیمانده خود را خیلی کوتاه بتراشند یا از سبک*ها و مدل*های جذاب و جدید دیگر استفاده کنند که همه آنها به بهبود ظاهرشان کمک می*کند. می*توانید از آرایشگرتان بخواهید در این زمینه کمکتان کند.
زنان زیادی هستند که اهمیتی به موهای طرفشان نمی*دهند. پس سعی کنید وقت بیشتری را صرف ورزش کردن، رسیدگی به وضعیت لباس*پوشیدنتان کنید و از آرایشگرتان هم مشاوره بگیرید و موهای باقیمانده سرتان را به بهترین نحو کوتاه کنید تا به نظر خانم*ها با وجود کچل بودن جذاب برسید..