اين نرمافزار که مخصوص نسخه 64 بیتی ویندوزه بطور خلاصه داراي مشخصات زير مي باشد :
امکان جلوگيري از ورود Spyware ها وAdware ها و قابليت شناسايي به محض ورود به سيستم (Real Time

Protection)
جلوگيري از غير فعال شدن سرويس ضدويروس توسط ويروسها و برنامه هاي ناشناخته
ترميم و بازگرداندن تغييرات انجام شده توسط ويروسها و Spyware ها در Registry و Browser و ...
امکان اعمال عکس العمل هاي دلخواه در برابر Security Risk هاي مختلف (adware ، spyware ، hack tools ،

remote admin tools )
امکان جلوگيري از ورود Spyware ها وAdware ها و قابليت شناسايي به محض ورود به سيستم (Real Time

Protection) • جلوگيري از غير فعال شدن سرويس ضدويروس توسط ويروسها و برنامه هاي ناشناخته ترميم و

بازگرداندن تغييرات انجام شده توسط ويروسها و Spyware ها در Registry و Browser و ...
امکان اعمال عکس العمل هاي دلخواه در برابر Security Risk هاي مختلف (adware ، spyware ، hack tools ،

remote admin tools )
کمترين تاثير منفي در سرعت كار کاربران نسبت به محصولات مشابه
ايجاد قرنطينه مرکزي فايلهاي آلوده و استخراج فايلهاي سالم از بين آنها
امکان شناسايي email هاي آلوده در سطح کامپيوترهاي کاربران

[img]http://www.takdata.com/photo/img/95e3f54eb60cc42e53e934a451f754c9/Symantec%20Antivirus%

20Corporate.gif[/img]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]