محققان اروپایی اعلام كردند كه اسكنهای ام آر آی میتوانند روش جدیدی برای تشخیص سرطان سینه در مراحل بسیار ابتدایی آغاز بیماری باشد و حتی به كمك این روش میتوان از بروز سرطان در بین زنان مستعد و در گروه پرخطر جلوگیری كرد.
بر اساس مطالعهای كه در آلمان در این زمینه صورت گرفته است، روش ام آر آی در تشخیص و پیشگیری از سرطان سینه كارآمدتر و بهتر از روشهای استاندارد ماموگرافی است.
با این روش جراحان زمان كافی خواهند داشت كه یك ضایعه را قبل از این كه سرطانی شود از بدن خارج كنند.
دكتر كارلا بوتس و دكتر ریتس مان از مركز پزشكی نیجمگن در دانشگاه رادبود در هلند در این باره اظهار داشتند كه این یافتهها كه در مجله پزشكی لانست به چاپ رسیده نشان میدهد كه ام آر آی باید در تعداد بیشتری از زنان آزمایش شود تا معلوم شود كه میتوان از آن به عنوان یك وسیله استاندارد معاینه استفاده كرد.
لازم به یادآوری است كه به گفته متخصصان، امروزه انجمن سرطان آمریكا توصیه میكند كه معاینات ام آر آی علاوه بر ماموگرافی كه درمورد زنان پرخطر از سن ۳۰ سالگی آغاز میشود باید به طور سالانه انجام شود.
آمارها نشان میدهد كه سالانه در سراسر جهان ۲/۱ میلیون مرد و زن مبتلا به سرطان سینه شناسایی شده و از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر جان خود را از دست میدهند.

خبرگزارى ايسنا