بوسه يعني وصل شيرين دو لب بوسه يعني خلسه در اعماق شب
بوسه يعني مستي از مشروب عشق بوسه يعني آتش و گرماي تب
بوسه يعني لذت از دلدادگي لذت از شب , لذت از ديوانگي
بوسه يعني حس طعم خوب عشق طعم شيريني به رنگ سادگي
بوسه آغازي براي ما شدن لحظه اي با دلبري تنها شدن
بوسه سرفصل كتاب عاشقي بوسه رمز وارد دلها شدن
بوسه آتش مي زند بر جسم و جان بوسه يعني عشق من , با من بمان
شرم در دلدادگي بي معني است بوسه بر مي دارد اين شرم از ميان
طعم شيرين عسل از بوسه است پاسخ هر بوسه اي يك بوسه است
بهترين هديه پس از يك انتظار بشنويد از من فقط يك بوسه است
بوسه را تكرار مي بايد نمود بوسه يعني عشق و آواز و سرود
بوسه يعني وصل جانها از دولب بوسه يعني پر زدن , يعني صعود!

منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]