فرزاد جمشيدي مجري برنامه*هاي سحر شبکه يک سيما، بار ديگر در گفت و گويي به تمجيد از ربناي شجريان پرداخت و اظهار داشت: مردم با ربناي شجريان به ياد رمضان مي*افتند و اين را نبايد از مردم گرفت، استاد شجريان بچه اين مملکت است و هيچ کجا هم نمي*رود و از قول جمشيدي بنويسيد هرکسي از چشمه رمضان يک جرعه آب خورده است آنقدر به اين برکت حرمت مي*گذارد که جاي ديگر نخواهد رفت.

لازم به ذکر است وي چندي پيش نيز خواستار پخش ربناي شجريان از سيما شده بود.

منبع: پارس توریسم