شاید شگفتی آور نباشد که بتوان به جای معامله طلا به دادوستد دلار استرالیا پرداخت. استرالیا سومین تولیدکننده بزرگ طلا در دنیا است و بر طبق مشاهدات آماری دلار استرالیا رابطه همبستگی مثبت 85 درصد با نرخ فلزات گرانبها دارد. بر این اساس در اغلب موارد افزایش قیمت طلا تقویت نرخ دلار استرالیا را به دنبال داشته است. همسایگی دو کشور استرالیا و نیوزیلند، سبب شده که استرالیا مقصد مناسبی برای کالاهای نیوزیلندی باشد. از این جهت اقتصاد نیوزیلند و استرالیا به هم گره خورده و هر گونه تغییر در اقتصاد این دو کشور از نظرها پنهان نخواهد ماند. دیگر جای شگفتی نیست که نرخ مبادله دلار نیوزیلند و دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده رابطه همبستگی مثبت 95 درصدی را در طی سالهای 2003 تا 2006 داشته است. نقش طلا در رابطه برابری ارزهای دو کشور استرالیا و نیوزیلند بااهمیت است و در طی سالهای 2003 تا 2006 نرخ مبادله دلار نیوزیلند- دلار ایالات متحده نسبت به طلا دارای یک همبستگی مثبت 90 درصد بوده است. این نشان میدهد که دلار نیوزیلند در مقایسه با دلار استرالیا به تغییرات طلا حساس تر اس

رابطه همبستگی مهم اما نه چندان نیرومند بین قیمت طلا و فرانک سوئیس وجود دارد. شرایط بی طرفی سیاسی کشور سوئیس و این واقعیت که فرانک از پشتوانه طلا برخوردار است، در زمان ناامنی سیاسی و مخاطرات بینالمللی فرانک را در جایگاه مناسبی قرار میدهد. از دسامبر 2002 تا سپتامبر 2005 نرخ مبادله دلار ایالات متحده – فرانک سوئیس و قیمت طلا یک رابطه مثبت 85 درصدی داشتهاند. با این وجود رفتار فرانک سوئیس همواره از تغییرات طلا پیروی نکرده است.

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه