سقوط بالگرد وزارت نفت درجهرم
به گزارش فارس لحظاتی پیش یك دستگاه بالگرد متعلق به شركت لرزه*نگاری تراث پرشیا پیمانكار شركت ملی حفاری در نزدیكی روستای نیم*ده بخش افزر قیروكارزین در 25 كیلومتری مركز این شهرستان سقوط كرد.
به گفته شاهدان این بالگرد در برخورد با سیم*های فشار قوی برق در این منطقه سقوط كرده است.
این حادثه یك نفر قربانی داشته و خلبان بالگرد تنها سرنشین آن جان خود را از دست داده است.
ماموریت این بالگرد اكتشاف بوده است.