معاملهگران کالا میتوانند از این خشنود باشند که در شرایطی ممکن است بتوانند دادوستد ارزها را جایگزین یا مکمل معامله کالاها کنند. هر گاه معامله گر بخواهد در موقعیت بلندمدت به دادوستد بپردازد میتواند از نرخ بهره کشورها نیز سود کسب کند.

دانستیم که خرید دلار کانادا – ین ژاپن به مثابه خرید نفت است. در سال 2006 اختلاف نرخ بهره ین و دلار کانادا به حدود 4 درصد رسید و بنابراین میتوان در بلندمدت از نرخ بهره متعلق به آن سود کسب کرد. اما برعکس اگر نرخ مبادله دلار کانادا – ین ژاپن را بفروشیم، باید بهرهای نیز بپردازیم.

زمانی که تغییرات طلا در روند قرار میگیرد، ارزهایی که به فلزات گرانبها حساس هستند میتوانند مورد دادوستد قرار گیرند. از آن جمله میتوان به دادوستد زوج ارزهای دلار نیوزیلند – دلار ایالات متحده و دلار استرالیا – دلار ایالات متحده پرداخت.هر زمان که میخواهید به دادوستد ارزهای کالایی بپردازید، رویکرد مناسب آن است که همواره قیمت کالاها را در معاملات در نظر گیرد و به خاطر داشته باشید که بازار طلا یا نفت میتوانند اثرات قابل توجهی بر روی بازار ارز داشته باشند. به سبب تاخیر زمانی اندکی که بین حرکات بازار طلا یا نفت و رفتار بازار ارز وجود دارد، معمولا فرصتهای دادوستد شکل میگیرد. در هر صورت آگاهی یافتن از رفتار قیمت طلا یا نفت و بررسی حرکت آنها برای شناخت و پیشبینی رفتار بازار ارز با اهمیت است.- قیمت کالاها و اثر آن بر روی حرکت نرخهای ارز

- قیمت نفت و اثرات آن بر روی اقتصاد کانادا و ژاپن

- نمایش جذاب نفت: دادوستد ارز متقاطع دلار کانادا – ین ژاپن به جای معامله نفت

- اثرات بازار طلا بر روی نرخ مبادله ارزمنبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه