محاسبه قیمت سکه طلای داخل کشور بر اساس نرخ طلای جهانی (XAUUSD)چنانچه مایل باشید، نرخ تئوری سکه طلا در ایران را بر پایه نرخهای جهانی محاسبه کنید، میتوانید با چند عملیات ساده به آن دست یابید.

1- نرخ برابری دلار بر حسب ریال را در نرخ هر اونس طلا بر حسب دلار آمریکا ضرب میکنیم:نرخ هر اونس طلا بر حسب دلار ایالات متحده * نرخ دلار – ریال A=2- از آنجایی که هر اونس طلا در حدود 31.1 گرم است، حاصل عملیات قبلی را بر 31.1 تقسیم می کنیم:B = A / 31.1033- برای محاسبه قیمت سکه طلا در ایران کافی است عیار و میزان وزن آن را همسنگ کنیم:C = B * 8.13 * 0.94- کارمزد یا عوارض ورود یا خروج طلا را نیز در محاسبه دخالت میدهیم:D = C * 4%5- کارمزد یا عوارض ورود یا خروج طلا را به عملیات قبلی میافزاییم و بدین ترتیب نرخ تئوری سکه بدست میآید:

R = C + Dنمونه: اگر قیمت هر اونس طلا بر حسب دلار آمریکا در یک روز خاص برابر 655 باشد و نرخ برابر هر دلار با ریال 9300 در نظر گرفته شود، قیمت سکه به صورت تئوری به شکل زیر محاسبه میگردد:A = 655 * 9300 = 6091500

B = 6091500 / 31.103 = 195849

C = 195849 * 8.13 * 0.9 = 1433029

D = 1433029 * 0.04 = 57321

R = 1433029 + 57321 = 1490350 Rialsدر عمل ممکن است نرخ سکه طلا در ایران بر اثر عرضه و تقاضای داخلی دارای انحراف باشد.منبع : موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه