نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: اوراق قرضه و اسناد خزانه داری

 1. #1
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  اوراق قرضه و اسناد خزانه داری

  اسناد (اوراق قرضه) خزانهداری (Treasury securities)

  اسناد خزانهداری، اوراق قرضهای هستند که بوسیله دولت صادر میشوند. (“Bond”: سند قرضه (اوراق قرضه)، برگه بهاداری است که دولت، مقامات عمومی یا شرکتها آن را منتشر میکنند و به آن بهره ثابت و معینی تعلق میگیرد. بر طبق قانون صدور اين برگهها براي منبع صادركننده آن ايجاد تعهد ميكند. )  چند گونه اسناد خزانهداری وجود دارد:

  آ. اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت "Treasury bills": سررسید کوتاهمدت اوراق صادره، اسناد خزانهداری کوتاهمدت نامیده میشوند. اسناد خزانهداری کوتاهمدت، سند بدهکاری کوتاه مدت دولت ایالات متحده است که معمولا در کمتر از یک سال به سر میرسد. این اسناد خزانهداری کوتاه مدت، در کشور انگلستان توسط خزانهداری انتشار یافته و معمولا سررسید 91 روز دارند.

  ب. اوراق قرضه خزانهداری میانمدت: سررسید میانمدت اوراق صادره، اسناد خزانهداری میانمدت " “Treasury notes نامیده میشوند. سررسید این اسناد خزانهداری، 2 تا 10 سال از تاریخ انتشار آنها میباشد. اوراق قرضه میانمدت دولت ایالات متحده آمریکا دارای سررسید یک تا پنج سال است.

  پ. اوراق قرضه خزانهداری بلندمدت: سررسید بلندمدت اوراق قرضه صادره، اسناد خزانهداری بلندمدت " “Treasury bond نامیده میشوند. این اوراق قرضه دارای سررسید 30 ساله هستند. در برخی کشورها این اسناد خزانهداری دولتی برای دوره بلندمدت 10 تا 15 سال منتشر میشوند. به دلیل سررسید درازمدت این اوراق به آنها اوراق قرضه درازمدت "the long bond" و یا همان واژه اوراق قرضه “the bond” نسبت داده میشود.

  ت. اوراق قرضه پسانداز: گونه دیگری از اسناد خزانهداری، اوراق قرضه پسانداز نامیده میشوند و دارای ماهیت غیرقابل عرضه در بازار هستند. این اسناد به مفهوم چند سند صادره از سوی دولت میباشند.

  در اینجا لازم است که به معرفی اوراق قرضه ملی "Currency Bonds" نیز اشاره شود. منظور از آن، اوراق قرضهای است که در یک کشور انتشار مییابد و تنها به پول ملی همان کشور قابل بازپرداخت است.

  بازدهی اسناد خزانهداری نسبت به نرخهای بهره دیگر انواع اوراق قرضه کمتر است. دلیل این موضوع آن است که اسناد خزانهداری هیچ ریسک مالی و یا خطر سوخت اعتبار اعطایی ""Credit risk را دربرندارند. این خطر احتمالی در مورد بازپرداخت وام وجود دارد. دولت ایالات متحده با قدرت مالیاتی عظیم خود در بازپرداخت وام، ایمن و بیخطر محسوب ميشود و به همین دلیل بازدهی اسناد خزانهداری به عنوان مبنایی برای همه انواع دیگر نرخ بهره در نظر گرفته میشود.

  به طور تاریخی، هدف عمده ایالات متحده از انتشار اسناد خزانهداری، تامین مالی کسری بودجه بوده است. با وجود مازاد بودجه، دولت همچنان به انتشار انواع اوراق قرضه برای افزایش میزان پول بازپرداخت دارندگان اسناد خزانهداری در پایان سررسید آن، اقدام میکند. در پایان سال 1999 میلادی دولت ایالات متحده با 3.6 تریلیون دلار از اسناد خزانهداری پرداخت نشده روبرو شد. اسناد خزانهداری 10 ساله ایالات متحده مبنایی برای بازدهی دیگر انواع نرخ بهره در آن کشور محسوب میشود. پیش از این اوراق قرضه سی ساله ایالات متحده چنین نقشی را بازی میکرد، اما کاهش انتشار اوراق قرضه سی ساله، به آن ارزش یک کالای کمیاب را داد. این مساله سبب کاهش قابلیت اتکا و اطمینان اوراق قرضه سی ساله به عنوان شاخص احساس مردم نسبت به نرخهای بهره شد.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 2. #2
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : اوراق قرضه و اسناد خزانه داری

  اوراق قرضه(Bond)

  در سادهترین و رایجترین شکل، یک ورقه قرضه، سندی است که به دارنده آن مبلغ ثابتی برای یک دوره ثابت مطابق با قانون پرداخت مینماید. در حقیقت اوراق قرضه نوعي سند بدهی دولت به حساب میآید. سرمایهگذار بر روی اوراق قرضه، قرضدهنده (وامدهنده) و انتشاردهنده آن وامگیرنده ناميده میشود. صادرکننده یک ورقه قرضه پول را از سرمایهگذاران جهت دریافت نرخ بهره ثابت در یک دوره معین قرض مینماید. در پایان دوره صادرکننده اوراق اصل مبلغ وام را بازمیگرداند. فرض کنید اصل هر ورقه قرضه 1000 دلار و یا مضربی از آن باشد که در واقع ارزش اسمی ورقه قرضه "” bond's face value نیز محسوب میشود. به برخي از اوراق قرضه دو بار در سال، بهرهای به ارزش اسمی یا اصل سرمایه پرداخت میشود که به بهره (بازده سهمیه) آن، کوپن "”Coupon آن اوراق قرضه ميگویند. (در اینجا به دارنده برگه بهره یا درآمد ثابتی تعلق میگیرد.) به یک ورقه قرضه 1000 دلاری با 6 درصد سهمیه یا کوپن، 60 دلار برای یک سال در دو قسط پرداخت میشود. به همین دليل است که به اوراق قرضه اسنادی با درآمد ثابت گفته میشود. میزان بهره کوپن (اندازه بهرهای که صادرکننده ورقه قرضه تعهد پرداخت آن را پذیرفته است.) یک ورقه قرضه تابع دو عامل دوره و کیفیت (چگونگی) اعتبار آن است. اوراق قرضه بلندمدت بهره بالاتری را به عنوان پاداش سرمایهگذاری دارا میباشد، چرا که بهره بالاتر جبران ریسکی است که در آن احتمالا نرخهای بهره پیش از سررسید اوراق قرضه افزایش خواهد یافت. به این خطر، ریسک نرخ بهره گفته میشود. امروزه در ایالات متحده بیشتر اوراق قرضه سررسیدی کمتر از 30 سال دارند. چگونگی و کیفیت اعتبار، به توانایی و میل صادرکننده به پرداخت بهره و بازپرداخت اصل آن بر طبق برنامه نسبت داده میشود. بیشتر اوراق قرضه بر اساس کیفیت اعتباری خود رتبهبندی میشوند که نشانه AAA بالاترین رتبه را نشان ميدهد. اوراق قرضه با کیفیت پایین دارای میزان بهره بالاتری است تا ریسک سرمایهگذاری را جبران نماید. میزان بهره بالاتر در حقیقت پاداش برای سرمایهگذاري است که ممکن است نتواند در هنگام سررسید به اصل سرمایه دست یابد. به این خطر ریسک اعتبار گفته میشود.

  صادرکنندگان اوراق قرضه به سه دسته تقسیم میشوند: اوراق قرضه خزانهداری بوسیله دولت فدرال انتشار مییابد. اوراق قرضه شهرداری به وسیله دولت محلی و ایالتی منتشر میشود. اوراق قرضه شرکتی به وسیله تجارتخانهها و شرکتها صادر میشوند.

  1. اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت (Treasury Bills)

  اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت، اسناد خزانهداری هستند که سررسید کوتاهمدتی بین یک سال از زمان انتشار دارند. این اسناد تنزيلي به صورت اوراق 3 و 6 ماهه، هفتهای یکبار و به صورت اسناد یک ساله یک بار در ماه(این اسناد به نام اوراق یک ساله خوانده میشوند.) صادر میشوند. نرخ بهره تابعی از قیمت خرید، ارزش اسمی و زمان باقیمانده تا سررسید اسناد خزانهداری است. مظنه اوراق قرضه کوتاهمدت برحسب نرخ تنزیل یا برمبنای نرخ بهره 360 روز یک سال اعلام و ارزشگذاری میشود. بنابراین با توجه به بازده اوراق قرضه، زمانی که نرخ تنزیل در حال افزایش است ارزش اوراق قرضه کوتاهمدت افت میکند. هم ارزی بازده اوراق قرضه میتواند برای یک ورقه قرضه کوتاهمدت محاسبه شود تا بدین ترتیب امکان مقایسه با دیگر ابزارهای وامدهی و قرضه فراهم شود.

  2. اوراق قرضه خزانهداری میانمدت (Treasury Bond)

  اوراق قرضه خزانهداری 30 ساله بلندترین زمان سررسید اوراق قرضه خزانهداری را به خود اختصاص داده است. نزدیکترین رقیب آن اوراق قرضه خزانهداری میان مدت 10 ساله است. در پایان هزاره دوم میلادی اوراق قرضه خرانهداری بلندمدت در ایالات متحده به عنوان مبنایی برای همه انواع نرخ بهره به شمار میآمد. این بدان مفهوم است كه مردم به بازدهی این اوراق به عنوان نماینده گونههای دیگر نرخ بهره چشم میدوزند. پس از آن که انتشار اوراق قرضه سی ساله در آمریکا کاهش یافت؛ در حقیقت این اوراق ماهیت کمیابی به خود گرفتند و رفته رفته نقش رهبر و نماینده دیگر نرخهای بهره را از دست دادند. این نقش اکنون بر عهده اوراق قرضه میان مدت 10 ساله است.

  3. اوراق قرضه خزانهداری بلندمدت (Treasury Notes)

  اوراق قرضه بلندمدت سند خزانهداری است که سررسید آنها از زمان صدورشان در پایان دو ده سال فرا میرسد. سه نوع از این اوراق خزانهداری وجود دارند:

  اوراق قرضه بلندمدت جدید دو ساله به صورت انتشار ماهانه

  اوراق قرضه بلندمدت جدید پنج ساله به صورت انتشار فصلی

  اوراق قرضه بلندمدت جدید ده ساله به صورت انتشار فصلی

  بهره این اوراق به صورت سه ماهه بازپرداخت میشود.

  4. اوراق قرضه خزانهداری مصون از تورم (Treasury Inflation-Protected Securities)

  اوراق قرضه خزانهداری مصون از تورم گونهای از اسناد خزانهداری هستند که در سال 1997 به بازار معرفی شدند. ویژگی آنها این است که ارزش این اوراق در برابر افزایش تورم حفظ میشود. در حقیقت بهره پرداختی به این اسناد طوری تنظیم میشود که تورم و افزایش در سطح عمومی قیمتها را پوشش میدهند. به اوراق خزانهداری عادی در یک نرخ ثابت و به میزان ثابت سرمایه اصلی، بهره پرداخت میشود. برای مثال یک ورقه قرضه 1000 دلاری با کوپن 6 درصد در سال 60 دلار بهره در دو قسط شش ماهه دریافت میکند. هر گونه افزایش در نرخ تورم میزان قدرت خرید وجوه پرداخت شده و بنابراین قیمت بازاری اوراق قرضه خزانهداری را کاهش میدهد. در مقابل اوراق قرضه خزانهداری مصون از تورم در نرخ ثابت و بر روی سرمایه اصلی بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده، بهره پرداخت میکند. همانطور که در بخش تورم آمده است، سنجش سطح عمومی قیمتها توسط دولت انجام میگیرد.

  منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •