دانشمندان چيني فسيل يك دايناسور پرنده غول پيكر را كشف كردهاند كه گمان ميرود حدود ‪ ۷۰‬ميليون سال پيش در "مغولستان داخلي" ميزيستهاست.

خبرگزاري يونايتدپرس از پكن به نقل از محققان "آكادمي علوم چين" گزارش داد، اين حيوان احتمالا حدود سه هزار پوند ( ‪ ۱۳۶۰/۷۹‬كيلوگرم) وزن داشته است.

كشف دانشمندان چيني از اين جهت هيجان انگيز و حائز اهميت است كه تصورات قبلي را در خصوص نحوه تكامل دايناسورها زير سووال ميبرد.

براساس تصور قبلي دايناسورها در مرحله تكامل به پرندگان به تدريج كوچك و كوچكتر ميشدند.

اما گونه جديدي كه استخوانهاي آن كشف شده مشمول اين قاعده نشدهاست اين موجود كه حدود ‪ ۷۰‬ميليون سال قبل زندگي ميكرد با اينكه شبيه پرنده بود و بالهاي بزرگ و پاهاي بلند داشت قد و قامت بسيار بزرگي نيز داشته و قد آن از نوك بيني تا انتهاي دم به حدود هشت متر ميرسيد و وزن آن نيز حدود هزار و چهارصد كيلوگرم بود. اندازه اين پرنده ‪ ۳۵‬برابر سنگينتر از دايناسورهاي بال دار مشابه است.

از آنجايي كه بر روي اين فسيل علائم رشد متوقف شده وجود دارد به احتمال زياد اين جاندار در زمان مرگش يك نوجوان بوده كه بنابراين اندازه اين دايناسور بالغ احتمالا از اين نيز بزرگتر ميشدهاست.

اين كشف در مجله "نيچر" منتشر شده است.

منبع: ایرنا