قالب vBulletin موفقیت نصب شد و کاربران می توانند استفاده کنند.