میخواستم بدونم امکانش هست که در صورتی که دو نفر زنده باشن و تو این دنیا باشن میشه که تو خواب با هم ارتباط برقرار کنن یا میشه به خواب هر کسی که میخایم بریم؟ و چگونه؟