به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ دوره راه اندازی آزمایشی قطار مشاعر مقدسه از اواسط ماه مبارک رمضان جاری آغاز و تا ماه ذی الحجه ادامه می یابد، به طوری که این قطار به طور خودکار و بدون راننده کار خواهد کرد تا برای راه اندازی واقعی یعنی در موسم حج آینده آماده شود به طوری که این قطار در آن زمان با ظرفیت 100 درصدی فعالیت خواهد کرد.
تعداد قطارهایی که حجاج را در فاصله عرفات تا مزدلفه و منا جابجا خواهند کرد، 17 قطار خواهد بود که دو قطار به عنوان ذخیره به کار گرفته خواهد شد، هر قطار 12 واگن دارد و ظرفیت جابجایی هر قطار، سه هزار حاجی خواهد بود.
هر قطار، در 9 ایستگاه مشاعر مقدسه شامل سه ایستگاه در عرفات، سه ایستگاه در منا و سه ایستگاه در مزدلفه(مشعرالحرام) توقف خواهد کرد و تمام این ایستگاهها به امکانات رفاهی مجهز شده است، هر ایستگاه ظرفیت پذیرش 12 هزار حاجی را دارد و این ایستگاهها به شکل خیمه ساخته شده اند.
قطار مشاعر، عمره گزاران را در سال آینده از ایستگاههای جدید تا مسجدالحرام در طول سال جابجا خواهد کرد که این گام به کاهش ترافیک خودروها در منطقه اطراف حرم شریف مکی کمک خواهد کرد.
به گزارش رسانه های عربستان، جابجایی حجاج از ایستگاهها به ایستگاه الجمرات و از آنجا به حرم و برگشت از آن تا زمان تکمیل مرحله بعدی که قطار به حرم خواهد رسید و از آنجا به ایستگاه قطار حرمین(مکه مکرمه - مدینه منوره)، با اتوبوس انجام می شود.
این پروژه عظیم در طول دو سال با رعایت پیشرفته ترین تکنولوژیها و رعایت استاندارهای جهانی ساخته خواهد شد، وی افزود دولت عربستان در طول 15 سال، سی میلیارد سعودی در پروژه های مشاعر مقدسه از جمله پل جمرات، برپایی خیمه های پیشرفته و ضد حریق، اجرای شبکه ضدحریق و قطار مشاعر و ... هزینه کرده است.