محققان علوم پزشكي، دارويي را كشف كردند كه قادر است روند تخريب رگهاي قلب در بيماران را متوقف كند و مانع از پيشرفت اين بيماري شود. منابع خبري اينترنتي اعلام كردند: بنا بر تحقيقي كه توسط متخصصان قلب و عروق از سراسر جهان صورت گرفته ، دوره فشردهاي از درمان با "رزواستاتين" كه نوع جديدي از داروهاي "استاتين" است ، ميتواند سلولهاي چربي كه رگهاي قلب را مسدود كرده و باعث عارضه قلبي ميشوند از بين ببرد. هر ساله ميليونها نفر به انسداد عروق قلب مبتلا ميشوند كه اين رقم تنها در انگليس به دو ميليون نفر ميرسد. همچنين در اين كشور هر سال بالغ بر ‪ ۲۳۰‬هزار نفر در اثر ابتلا به بيماريهاي قلبي جان خود را از دست ميدهند. تاكنون پزشكان بر اين باور بودند كه انسداد قلب غير قابل برگشت است اما اين تحقيق كه با مشاركت ‪ ۵۰۰‬بيمار قلبي صورت گرفت، نشان داد، مصرف روزانه يك قرص "رزواستاتين" در مدت بيش از دو سال انسداد قلب را كاهش ميدهد و باعث عقب نشيني بيماري ميشود. "كرستور"(‪ ،(Crestor‬با نام تجاري رزواستاتين، و ديگر مشتقات استاتين معمولا براي كاهش ميزان كلسترول خون تجويز ميشوند. ميزان مصرف اين قرصها حداكثر ‪ ۲۰‬ميلي گرم در روز است اما در اين تحقيق، به داوطلبين روزانه حداقل يك قرص ‪ ۴۰‬ميلي گرمي داده شده بود. آزمايش انجام گرفته روي اين افراد نشان داد كه چربي "ال.دي.ال"(كلسترول مضر) نزديك به ‪ ۵۰‬درصد كاهش يافته و در مقابل "اچ.دي.ال" (كلسترول مفيد) ‪ ۱۵‬درصد افزايش يافته است. همچنين با كاهش كلسترول مضر، قطر انسداد رگهاي قلب بيماران پس از دو سال درمان حدود ‪ ۷‬درصد كاهش يافته است. روند اين كاهش به ويژه در رگهاي تخريب شده بيشتر بوده است. با وجود اين كه نتيجه تحقيقات انجام شده حاكي از كاهش انسداد عروق است اما تاكنون ثابت نشده كه آيا اين روند منجر به كاهش مرگ و مير ناشي از حمله قلبي خواهد شد يا نه. نتيجه اين تحقيق در شماره ماه آينده (آوريل) مجله انجمن پزشكي آمريكا منتشر خواهد شد.