1. زندان جزیره آلکاتراز (آمریکا)

بازدیدکنندگان میتوانند «صخره» یا یکی از معروفترین زندان جهان را در وسط خلیج سانفرانسیسکو مشاهده کنند. گفته میشود «آلکاتراز» زندانی بود که کسی قادر به فرار کردن از آن نبوده است، به نحوی که در جریان فرار دو تن زندانی، هر دو نفر آنها در دریا ناپدیدشده و هرگز پیدا نشدند. این زندان که نزدیک به 29 سال متهمان و مجرمان فراوانی رادر خود حبس کرده بود، امروزه میزبان گردشگران و بازدیدکنندگانی شده است که حالا خاطرات سخت و هراس انگیز آن دوران سخت رااز زبان زندانیانی می شنوند که سالها دراین جزیره زیسته و بارها اقدام به فرار کردهآند. زندانیانی که خاطرات خود ار درگیریهای صف غذا و تحمل سلولهای انفرادی را برای بازیدکنندگان بازگو میکنند.

[HR]
2. جزیره روبن (آفریقای جنوبی)
جزیره «روبن» که امروزه آن را موزه و منطقهای فرهنگی میشناسند، در فاصله قرن هفدهم تا بیستم میلادی مکان و نقطهای دورافتاده و مخصوص زندانی کردن، منزوی کردن و شکنجه متهمان و یا بیگانگان به شمار میرفت. یکی از معروفترین حبس کشیدههای این زندان، نلسون ماندلا است که 27 سال از عمر خود را در آن گذراند، اما حالا این جزیره که فاصله چندانی نیز از آفریقای جنوبی ندارد، یادآور کشوری دموکراتیک است که بهای سنگینی را برای آزادی خود پرداخته است. این جزیره که توسط زندانیان اسبق خود از گردشگران پذیرایی می کند، هنوز هم مانند زندانی است که می توان حراستی همه جانبه را در تمام زوایای آن مشاهده کرد.
[HR]
3. زندان سنپدرو(بولیوی)
دو واقعیت جالب و بسیار عجیب، شهرت و معروفیتی خاص به این زندان داده است . اول آنکه به کودکان و خانوادههای زندانیان این اجاره داده میشد تا در کنار انها زندگی کنند و دوم آنکه زندانیان باید برای آنچه که در اختیارشان قرارداشت، همچون غذا، پوشاک و حتی سلول خود، پول پرداخت میکردند. از زمان انتشار کتاب «پودر نظامی» در سال 2003، علاقه و اشتیاق مردم به دیدن این زندان به صورت خارقالعادهای افزایش یافت. این زندان، امروزه اگر چه کاملاًغیررسمی و خالی از مجرمان شده است، اما هنوز هم فرصتی استثنایی برای تجربه یک زندگی واقعی در زندان را برای بازدیدکنندگان فراهم میکند!

[HR]4. زندان سلیکا (یوگسلاوی)
این مکان که در زمان یوگسلاوی سابق زندان معروفی بوده، حالا به مدرسهای شبانهروزی و نگارخانهای هنری تبدیل شده است. تمام 20 اتاق یا سلول این مدرسه همچنان ظاهر زندان بودن خود را حفظ کردهاند اما در عوض، نمایشگر آثار هنری منحصر به فردی هستند. اگر چه بخشی از این زندان به عنوان مدرسهای شبانهروزی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اتاقهای آن پاک و تمیز بوده و به مکان مناسبی برای اقامت مسافران نیز تبدیل شده است، به نحوی که برای اقامت درآنجا باید از مدتها قبل به فکر رزرو جا بود!

[HR]5. زندان بکپاکرز (استرالیا)

این زندان قدیمی استرالیایی که در حال حاضر گردشگران به راحتی میتوانند در آن اقامت کرده و روی تختهای سلولهای انفرادی آن استراحت کنند، ار درختان کاجی ساخته شده که فضایی کاملاً زندانگونه به آن داده است. سالن تجمع زندانیان این زندان نیز به یک رستوران سنتی تبدیل شده که پذیرای گردشگران خارجی است.

[HR]
6. زندان کاروستا (لتونی)
«خشن، سرد، بیروح و غیرقابل تحمل» تنها کلماتی است که میتوانند زندان سازمان «کا-گ-ب» شوروی سابق را توصیف کنند. در واقع به هیچوجه نمیتوان لغتی را یافت که به نوعی به جلب نظر گردشگران بیانجامد، اما بهنظر میرسد این زندان مخوف هیچ نیازی به کلمات تبلیغاتی فانتزی ندارد، زیرا نمیتوان هیججای خالی را برای اضافه کردن زندانیان جدید پیدا کرد! درعوض گردشگران میتوانند با مقررات سخت و خشن رایج در چنین زندانهای مخوفی آشنا شوند.

هنگام ورود گردشگران به این اقامتگاه عجیب، ابتدا سلامت افراد مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن نشانی روی بدن آنها ثبت و یک گذرنامه مخصوص زندان «!» برای آنها صادر میشود. «کاروستا» این روزها نه به دلیل خدمات، تنوع غذایی، یا اتاقهای زیبایش، که فقط به خاطر تجربه اقامت در یک زندان مورد اقبال گردشگران قرار گرفته است!

[HR]7. زندان سئودائمون (کرهجنوبی)

زندان «سئودائمون» توسط ژاپنیها در زمان اشغال کرهجنوبی ساخته شد. سربازان ژاپنی تمام افرادی را که بر استفاده از زبان و فرهنگ خود پافشاری و مقاومت میکردند، در این زندان حبس کرده، مورد شکنجه و آزار قرار داده و اعدام میکردند. این زندان که محل کشته شدن معلمان و نویسندگان کرهای بود، امروز به عنوان سمبل وطنپرستی کرهایهایی شده که شرف خود را مرهون استقامت گذشتگان در مقابل ژاپنی میدانند.

[HR]
9- زندان برجلندن (انگلستان)
برج مشهور لندن درآغازین سالهای ساخت به عنوان قلعهای نظامی و کاخ سلطنتی مورد استفاده قرار میگرفت. علاوه بر این زندانیان سیاسی و سلطنتی انگلستان نیز در آن دوران محکومیت خود را در آنجا سپرس میکردند. «نمایشگاه زندانیان» کنونی این برج از جمله اماکنی است که اطلاعات جامع و کاملی از زندانیان آن دوران در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد. این ساختمان از برجهای متنوعی تشکیل شده که مجرمان خطرناک و معروفی در سلولهای مختلف آن زندانی، شکنجه و در نهایت اعدام میشدند.

[HR]

10. جزیره شیطان ( گینه)
جزیره شیطان را «زندانی در بهشت» مینامند! در زمان استعمار فرانسه بر کشور گینه، این جزیره یکی از زندانهای معروف استعمارگرانبه شمار میرفت و مجرمان خطرناکی در آن حبس میشدند. بسته شدن این زندان در سال 1952 فرصتی را برای گردشگرانبه وجود آورد تا به تماشای این جزیره بروند و بقایای به جای مانده از سلولهای متعدد، حیاطها و اتاقهای شکنجه آن را نزدیک مشاهده کنند. در این میان آنچه که هنوز مایه امیدواری است، ظاهر بهشت مانندی است که همچنان بخشهای از این جریزه را زینت داده است.