به‎دنبال بروز برخي مخالفتها با اجراي قانون ممنوعيت روبنده در اماكن عمومي بلژيك، دادگاه عالي اين كشور در ماه سپتامبر آينده به منظور بررسي اين قانون تشكيل جلسه ميدهد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به دنبال اجرائي شدن قانون ممنوعيت استفاده از روبنده در بلژيك، زندگي بسياري از زنان مسلمان در بلژيك دست‎خوش تغيير شده است.
دولت بلژيك رأي داده است كه زنان مسلمان، حق پوشاندن صورتشان را در ملاء عام ندارند که این رای موجب شده تا زنان مسلماني كه به پوشيدن روبنده متعهدند، هفته گذشته تاكنون از خانه بيرون نيایند.
يك زن مسلمان در اظهاراتي در همينباره گفت: فرزند من به آنژين مبتلاست، اما من نميتوانم كودكم را به بيمارستان ببرم، چون با روبنده به اماكن عمومي راه ندارم.
وي افزود: كسي مرا به پوشيدن روبنده مجبور نكرده و دليلي ندارد كه به كنار گذاشتن آن مجبورم كنند.
این زن مسلمان در ادامه تصریح کرد: من ديگر زن آزادي نيستم و اين قانون مرا در بند گذاشته است، اما نمي تواند مرا مجازات كند، زيرا ما در انتخاب لباس آزاد هستيم.
وی خاطرنشان کرد: من يك مادر هستم و خارج از خانه مسئوليتهايي دارم، به همين دليل مهم است كه اين قانون لغو شود.
وكيل دعاوي اين زنان ميگويد: اين قانون خلاف آزاديهاي فردي در اروپاست و ما انتظار داريم كه اين قانون به‎خاطر آن‎كه مغاير با آزاديهاي فردي است، لغو شود.
وی در ادامه افزود: اين آزاديها شامل آزادي مذهب و آزادي حق پوشش است كه همه شهروندان و نه تنها زنان مسلمان را شامل ميشود.
"گالينا پولاكوا" گزارش‎گر بلژیکی ميگويد: زناني كه نميخواهند روبندههايشان را بردارند، از ترس جريمه قانوني يا زندان، در خانه ماندهاند.
گفتنی است دادگاه عالي بلژيك قرار است در ماه سپتامبر، نخستين جلسه خود را در مورد اين قانون برگزار كند.
دولت بلژيك چندي پيش قانون ممنوعيت روبنده را در سراسر اين كشور به اجرا درآورد كه به موجب آن، هر زني كه از پوشش روبنده استفاده كند و يا اقدام به پوشاندن تمام يا بخشي از صورت خود در اماكن عمومي اين كشور كند، به يك هفته زندان و 137.5 يورو جريمه نقدي محكوم خواهد شد و بايد در يك دوره كلاسهاي آموزش شهروندي شركت كند.