در گفتوگوي تفصيلي فارس با سرپرست تيم روباتيك اروند عنوان شد؛
ساخت نخستين روبات زيردريايي كشور در آبادان
خبرگزاري فارس: سرپرست تيم روباتيك اروند گفت: نخستين روبات كاوشگر زيردريايي بهدست دانشجويان آباداني ساخته شد.


به گزارش خبرگزاري فارس از آبادان، علم روباتيك يكي از علمهايي است كه پيشرفت روزافزوني را در جهان داشته از كوچكترين روباتها تا متفاوتترين رباتها كه رباتهاي انساننما هستند.
در كشور ما نيز طي سالهاي اخير دانشجويان مستعد، خلاق و باانگيزه در حال ساخت رباتهاي بيشتر و داراي قابليت بالا هستند.
ربات زيردريايي يكي از معدود روباتهايي است كه هر كشوري قادر به ساخت آن نيست و فقط چند كشور محدود دانش ساخت آن را در اختيار دارند.
در اين ميان با وجود تحريمهايي كه عليه كشورمان است، چند تيم دانشجويي توانستند ربات كاوشگر زيردريايي را به مرحله ساخت برسانند كه يكي از اين تيمها، تيم رباتيك اروند آبادان بوده كه امسال نيز در مسابقات دانشجويي شركت كرده است.
دانشجويان آباداني با تكيه بر توان و استعدادهاي خود و همچنين استفاده از رهنمودهاي اساتيد برجسته موفق به ساخت و كسب اين افتخار بزرگ شدند.
در راستاي ايجاد انگيزه تحقيق و پژوهش در دانشجويان و معرفي اين افتخار بزرگ گفتوگويي را با ساسان صالحنيا سرپرست تيم رباتيك اروند آبادان ترتيب داديم كه آنچه در زير ميخوانيد ماحصل اين گفتوگوي تفصيلي است.

*فارس: گروه روباتيك اروند از چه سالي فعاليت خود را آغاز كرد و زير نظر كدام نهاد است؟
* صالحنيا: اين تيم در سال 87 تأسيس شد و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان تاكنون فعاليتهاي تحقيقي و پژوهشي متعددي انجام داده است.

*فارس: خوشبختانه تيم روباتيك اروند موفق به ساخت ربات كاوشگر زيردريايي شده، در ابتدا توضيحاتي در زمينه نام اصلي و قابليتهاي اين ربات براي خوانندگان ارائه دهيد.
* صالحنيا: نام كامل زيردريايي ساخته شده توسط تيم زيردريايي كاوشگر زيرسطحي ROV است كه در اكتشافات، تحقيقات، تعميرات زيرساختاري و عمليات زيرآبي كاربرد دارد؛ به طور مثال ميتوان به نشت نفت در سال2010ميلادي در خليج مكزيك اشاره كرد كه از ربات زيردريايي ROV استفاده كردند؛ اين زيردريايي به دو دسته هوشمند و كنترل از راه دور تقسيم ميشود كه بيشترين كارايي را كنترل از راه دور دارد زيرا با ورورد عوامل انساني از استفاده ميشود؛ اين روبات با تلاش شبانهروزي اعضاي تيم ظرف مدت 34 روز به اتمام رسيد.

*فارس: ربات كاوشگر زيردريايي تيم رباتيك اروند تاكنون در كدام مسابقات حضور داشته است؟
* صالحنيا: براي مسابقات ايران اپن 2011 كه ششمين دوره مسابقات ربوكاپ در دانشگاه آزاد واحد قزوين كه قطب روباتيك ايران و برگزاركننده مسابقات كشوري و بينالمللي است، برگزار شد اين ربات حضور داشت؛ در حال حاضر نيز دانشگاههاي آزاد ايران نسبت به ديگر دانشگاهها رشد خوبي در علم رباتيك كردهاند كه اميدواريم با تلاش دانشجويان شاهد كسب افتخارات روزافزون باشيم.

*فارس: روند پيشرفت تيم روباتيك اروند در مسابقات چگونه بوده است؟
صالحنيا: در مسابقات ذكر شده 11 شركتكننده در بخش زيردريايي حضور داشتند كه حضور در اين مسابقات براي تيم رباتيك اروند يك امتياز بهشمار ميآمد؛ تيم رباتيك اروند پس از گزارش مرحله به مرحله ساخت، زراحي روبات و ... مورد قبول مسئولان و كارشناسان مسابقه قرار گرفت و مجوز حضور در مسابقات را اخذ كرد.

*فارس: چه تخصصهايي براي ساخت يك ربات لازم است؟
* صالحنيا: سه تخصص مشترك بايد دركنار هم قرار گيرند: سرپرست و برنامه ريز گروه، طراحي ديجيتال و عوامل مكانيكي؛ در مرحله اول نيز مكانيك بايد آماده شود كه در قسمت مكانيك كارايي مورد نظر را داشته باشد.

*فارس: چه برنامههايي براي افزايش ساخت ربات در آبادان داريد؟
صالحنيا: افزايش فعاليتهاي تحقيقي و پژوهشي در سطح شهرستان آبادان نيازمند حمايت مسئولان است و در صورتي كه دانشجويان مورد حمايت قرار گيرند ميتوان شاهد رشد و ارتقاي سطح علمي شهرستان بود.

*فارس: چه انتظاراتي از مسئولان آبادان داريد؟
* صالحنيا: در راستاي افزايش فعاليتهاي تحقيقي و پژوهشي نخستين گام احداث پارك علم و فناوري در اين شهرستان است متاسفانه آبادان باوجود داشتن زيرساختهاي لازم فاقد پارك علم و فناوري است اين در حالي است كه كوچكترين شهرستانها نيز داراي پارك علم و فناوري هستند.

*فارس: در استان خوزستان كدام دانشگاهها يا افرادي نمونه اين ربات را ساختهاند؟
* صالحنيا: در سطح استان خوزستان تنها آبادان دانش ساخت آن را در اختيار دارد و ديگر دانشگاههاي استان خوزستان هنوز موفق به دستيابي به اين دانش نشدهاند.

*فارس: ظرفيتهاي استان خوزستان را از نظر علمي پژوهشي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
*صالح نيا: ظرفيتهاي خوبي در خوزستان بهويژه آبادان از نظر علمي پژوهشي وجود دارد كه در صورتي كه مورد توجه قرار گيرند منجر به نتايج و بازدهي مطلوبي خواهد شد.
در صورتي كه به ظرفيتهاي علمي و پژوهشي شهرستان و جوانان خلاق و توانمند توجه نشود، اين سرمايهها بهراحتي هدر ميروند؛ با استفاده از ظرفيتهاي موجود آبادان ميتواند در سطح جهان نيز افتخارآفرين باشد و باتوجه به صنعتي بودن اين شهرستان بايد پژوهشگران را به صورتي حمايت كرد كه بتوانند به اهداف بزرگ دست پيدا كنند.
اميد آن است كه اين تيم با پشتكار و انگيزهاي كه دارد بتواند ساخت روبات بعدي خود را كه قرار است آن را به زودي وارد عرصه فناوري كند، با موفقيت به اتمام برساند.