يك مقام مسئول وزارت نفت در گفتوگو با فارس خبر داد:
هشدار ايران به توقف صادرات نفت به هند از 10 مرداد
خبرگزاري فارس: يك مقام مسئول در وزارت نفت از توقف صدور مجوز براي صادرات نفت ايران به هند از اول آگوست ( 10مرداد) در صورت حل نشدن مشكل دريافت پول نفت از هنديها خبر داد.


اين مقام مسئول در وزارت نفت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه مجوز صادارت نفت ايران به مقصد پالايشگاههاي هند در ماه آگوست هنوز صادر نشده است، گفت: اين مجوز بايد از سوي وزارت نفت صادر ميشد كه تاكنون صادر نشده است.
وي افزود: بر اين اساس احتمال زيادي وجود دارد كه اگر مشكل دريافت پول نفت حل نشود، ايران در ماه آگوست محموله نفتي به هند صادر نكند و پالايشگاههاي هند به دليل نياز روزانه به محمولههاي نفت خام بايد به دنبال منابع و كشورهاي ديگر براي تامين نفت خام خود بروند.
اين منبع آگاه اضافه كرد: ايران با هر يك از پالايشگاههاي هندي قرارداد يكساله فروش نفت دارد كه با اعطا نشدن مجوز، اين قراردادها متوقف ميشوند.
وي در پاسخ به پرسش فارس در خصوص احتمال شكايت و اعلام خسارت طرف هندي از ايران بر اساس قرارداد دوجانبه تصريح كرد: در قراردادهاي نفتي چنين موردي وجود ندارد، ولي ممكن است گفته شود پول خريداران اصلي يعني پالايشگاهها حاضر و آماده پرداخت است و ايران امكان دريافت آن را ندارد.

پيش از اين نيز يك مقام مسئول در شركت ملي نفت ايران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تاكيد بر اينكه هشدار داده شده به پالايشگاههاي هندي درباره قطع صادرات نفت ايران به هند در صورت پيدا نشدن راهحلي در مورد تسويه بدهي نفتي ايران به هند يك هشدار رسمي نبوده است، گفته بود: هشدار ارسال شده براي طرف هندي نامه رسمي شركت ملي نفت نبوده است؛ در عين حال اين هشدار قطع كامل صادرات نفت به هند را مد نظر نداشته و در آن ذكر شده است تنها در ماه آگوست امكان تحويل نفت به هند در صورت عدم تسويه بدهيها وجود ندارد.

بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز امروز در پاسخ به سؤالي درباره بدهي 9 ميلياردي هند در خصوص مبادلات نفتي به بانك مركزي گفت: معمولا پول نفت بين يك تا دو ماه بعد از تحويل مطالبه ميشود و در اين خصوص نيز مذاكراتي با هند داشتهايم اما بايد توجه داشته باشيم كه مشكل ما ربطي به سيستم بانكي ندارد و مربوط به مسائل سياسي است و در اين خصوص بحث تحريم هم مطرح شده است كه به زودي حل ميشود اما رقم بدهي هند به بانك مركزي 9 ميليارد دلار نيست در حدود 5 ميليارد دلار است.