یوهانا ولف منشی شخصی هیتلر
یوهانا ولف در اول جون 1900 بدنیا آمد. از 1929 بعنوان تایپیست در دفتر هیتلر مشغول بکار شد و وقتی که هیتلر در ژانویه 1933 بعنوان صدر اعظمی آلمان رسید به مقام مدیر دفتری هیتلر ارتقا درجه یافت.در 22 آوریل 1945 وقتد که هیتلر به شکستش پی برد یوهانا را به همراه کریستا شرودر به خانه اش در برشتسگادن در باواریا فرستاد تا مدارکی را که در آنجا داشت از بین ببرند و در همانجا ولف و شرودر دستگیر شدند. یوهان ولف تا ژانویه 1948 در زندان بود و بعد از آن به زندگی طبیعی ادامه داد تا اینکه در 1985 در 85 سالگی فوت کرد.یوهانا ولف با وجود پیشنهاد مبالغ زیاد هرگز حاضر به انتشار خاطراتش نشد چون به این قانون اعتقاد داشت که اولین شرط منشیگری رازداری است و ...