نمایشگاه رباتیک و هوشمندسازی دفاعی

شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران در نظر دارد در راستای تقویت و بومی سازی مبحث رباتیک و هوشمند سازی در وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح نمایشگاهی با عنوان "رباتیک و هوشمندسازی دفاعی" برگزار نماید

مکان : شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
زمان : 1 تا 5 مرداد ماه 1390

اهداف و کارکردهای نمایشگاه :
- معرفی حوزه های مختلف رباتیک و کارکردهای مختلف آنها
- بومی نمودن مبحث هوشمند سازی و رباتیک در راستای نیازمندی های حوزه دفاعی
- همکاری با شرکت ها و تیم های تحقیقاتی فعال در حوزه هوشمند سازی و رباتیک
- تبیین نیازمندی های نیروهای مسلح در حوزه هوشمند سازی و رباتیک برای ارائه به شرکت ها و تیم های دانش بنیان
- حمایت مالی و فنی از تیم های دانش بنیان برای طراحی و ساخت سیستم های مورد نیاز بخش های دفاعی
از اعضای هیات علمی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در نمایشگاه نسبت به معرفی تیم های فعال و دستاوردها به دفتر همکاری های علمی و صنعتی اقدام نمایند تا جهت تخصیص غرفه، سرویس ایاب ذهاب، اسکان و همچنین آماده سازی محوطه تست میدانی اقدام گردد.

موارد مورد نیاز :
- تصویر کارت ملی تمامی اعضای تیم شرکت کننده
- مشخصات کامل فنی تجهیزات مورد استفاده در نمایشگاه شامل لپ تاپ، ربات و تجهیزات مرتبط، دوربین فیلمبرداری و ...
- برنامه اقامت اعضای تیم در تهران(ویژه شهرستانها)
- معرفی عملکرد ربات، تشریح کاربرد و مشخصات فنی به صورت تصویری و نوشتاری
- مدارج و سوابق تحصیلی اعضای تیم
- سوابق و رزومه کاری تیم شرکت کننده
- تصویر یک قطعه عکس 4*3 جهت صدور کارت تردد

مهلت ارسال مدارک تا 13/4/90 و به آدرس [email:1k61dori]marketing-sle@eci-company.com[/email:1k61dori]