امروزه گردشگری یکی از پررونقترین صنایع و گاهاً منجی اقتصاد های شکست خورده جهان است. این صنعت اکنون در بسیاری از کشورها با رشد سریعتر نسبت به سایر بخشهای اقتصادی و با ایجاد فرصتهای شغلی جدید، یک صنعت پیشرو و نیز یک راه حل فوری و دائمی برای مشکل بیکاری تلقی میشود. صادرات نامرئی یکی از بهترین القاب این حوزه میباشد.
صنعت نفت ، صنایع تولید خودرو ، صنعت گردشگری به ترتیب سه صنعت درآمد زای مشروع شناخته میشوند. با توجه به اینکه انسان در تولید بزرگترین منبع درآمدزایی خود هیچ اثر مستقیمی ندارد زیرا صنایع نفتی حاصل فرآیندهای بیولوژیک طبیعی است و تنها در پس استخراج آن است که کشوری به سود میرسد ولی شایان ذکر است به دلیل زوال پذیری و اتمام این گنجینه مدفون هیچگاه بر روی آن به عنوان زیرساخت های توسعه پاسدار حسابی باز نمیکنند ، صنعت خودرو سازی دقیقاً نقطه وصل این دو صنعت میباشد یعنی نفت و گردشگری که با توجه به نیاز انسان به مرکب شکل گرفته و با گسترش جوامع این نیاز این صنعت را شکوفا کرده ولی اشکال آن نوع فناوری است که محدود به چندین کشور است و پراکندگی این صنعت جهان شمول نیست . به گردشگری میرسیم میتوان چنین تصور کرد که این صنعت پلی محسوب میشود بین دنیای مدرن و صنعتی و آرامش . تنها صنعت جهان شمول که با آموزش صحیح و صرف هزینه ای برای شروع میتوان سود دهی و تحول اقتصادی پایدار را از آن توقع داشت . بدون شک در همین دهه با توجه به امکانات و فناوریهای کارآمد و نزدیک شدن کره خاکی به همان دهکده جهانی رتبه اول درامد زایی را کسب خواهد کرد.

در این صنعت رتبه اول جهانی از آن سوئیس میباشد. سوئیس با توجه به داراییها و توان بالقوه و بالفعل ( امنیت بالا - استانداردهای بهداشتی و زندگی بسیار بالا و سلامت بالای محیط زیست - داشتن بهترین هتلها - داشتن آثار فرهنگی و تاریخی ) دارای موقعیت برتر در گردشگری است که با فاصله نزدیکی پیش از استرالیا و آلمان قرار گرفته است.
در منطقه آسیا هنگ کنگ و پس از آن امارات متحده عربی قرار گرفته اند که نزدیک به دو دهه میباشد سعی و هزینه زیادی برای بالابردن فرهنگ و دانش توریستی در کشور خود کرده اند.

حال به کشورمان نگاهی بیاندازیم : جزو 10 کشور نخست دنیا از لحاظ جاذبه های گردشگری هستیم و بین مدار 25 تا 40 عرض شمالی قرار داریم و کشوری چهار فصل به حساب می آییم که رنگینکمانی از رنگ و شکوه را در این خاک میشود دید . نزدیک 700 کیلومتر مرز آبی هم در شمال و هم در جنوب کشور با دو اقلیم متفاوت به همراه بیش از 20 جزیره در اختیار داریم...
تمدنی چند هراز ساله و جاذبه های تاریخی ثبت شده در یونسکو و حتی اماکن مذهبی باشکوه و فرهنگی خاص در این ملک جاریست ولی ... زیر ساخت مناسبی برای این صنعت در کشور نداریم و نقطه ضعفمان ابتدا عدم توجه به آثار صنعت توریسم است و لوکس پنداشتن این موضوع ، حتی ما در زمینه معرفی کشورمان ضعف داریم و به جرات میتوان گفت در بازار جهانی سهمی از تبلیغات مدرن بر ما در نظر نمیتوان گرفت در صورتی که حلال این مشکلات فقط با آموزش صحیح و تربیت نسلی از متخصصان این رشته می باشد.


رعایت حقوق و برقراری امنیت جانی و مالی گردشگران خارجی بهوسیله پلیس گردشگری، گسترش فرهنگ جهانگردی و گردشگری در کشور و دادن آموزشهای لازم به مردم برای برخورد مناسب با گردشگران، ایجاد امکانات رفاهی مناسب و رسیدگی به وضعیت هتلها، ارائه خدمات بانکی پیشرفته به گردشگران و پذیرش کارتهای بینالمللی آنان، تبلیغات منظم و هماهنگ از سوی سازمان مربوطه و وزارت امور خارجه در دیگر کشورهای جهان، راهاندازی و تقویت شبکههای ماهوارهای و رادیو و تلویزیونی، احداث زیرساختها، مرمت و احیای اماکن تاریخی و ایجاد جاذبههای طبیعتگردی.
در پایان باید خاطر نشان کرد ایجاد هرگونه تحول در صنعت گردشگری ایران نیازمند برنامهریزیهای کلان و بلندمدت است و استانداردسازی و استفاده از تجربههای جهانی در بومیسازی خدمات و سرویسهای صنعت گردشگری میتواند کمک شایانی به فعالان این عرصه کند.

نوشته و تالیف : مهدی اسودی