كناره گيري شهاب حسيني از دنياي بازيگري

شهابحسيني بازيگر سينما و تلويزيون قصد دارد پس از پايان بازي در سريال'سرزمين كهن' به كارگرداني كمال تبريزي براي پنج سال از دنياي بازيگريخداحافظي كند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

شهابحسيني در گفت وگو با ايرنا گفت: قصد دارم براي مدتي بازيگري را كناربگذارم، امروز نياز به دريافت هاي جديدي در كار و زندگي دارم و بايد برايبدست آوردن اين دريافت ها زماني را اختصاص دهم.

بازيگر فيلمسينمايي جدايي نادر از سيمين يادآور شد: پايان هر دهه از زندگي، دغدغههايي را براي هر انسان در پي دارد و برخي اين دغدغه ها رنگ ديگري گرفته،تعدادي از آنها عميق شده و برخي نيز از بين مي رود.

حسيني تاكيدكرد: در آغاز چهارمين دهه زندگي خود هستم و نياز دارم به برخي سوالات ذهنمپاسخ دهم و اين امر بدون در اختيار داشتن زماني مناسب براي تحقيق و جستجوامكانپذير نيست.

وي ادامه داد: اين تلاش براي رهايي از تكرار و فرار از مرز روزمرگي است زيرا ادامه اين روند موجب مرگ عشق و خلاقيت مي شود.

بازيگرفيلم سينمايي برف روي شيرواني داغ گفت: فقط براي رفع نيازهاي روزمره درزندگي نمي توان در آثار سينمايي بازي كرد و نبايد در انتظار باشيم تا پساز سال ها به واسطه دو پيشنهاد خوب، اثري درخور توجه در عرصه بازيگريداشته باشيم.

حسيني ادامه داد: براي دريافت صحيح و درك عميق تر ازحرفه بازيگري نياز دارم فضاي پشت دوربين را تجربه كنم تا اينگونه به شناختخوبي از سينما و دنياي فيلم برسم.

وي درباره اينكه در اين سال هاچه فعاليتي خواهد كرد، يادآور شد: سال هاي دوري از عرصه بازيگري بدون شكدوران استراحت نيست، در اين سال ها تلاش مي كنم تا از بيرون به بازيگري وسينما نگاه كنم و به جستجو و كنكاش براي تازه شدن بپردازم.

بازيگرفيلم سينمايي درباره الي افزود: 15 سال عملكرد من در عرصه هنر، حاصل 26سال زندگي قبل از دوران هنري من بوده است. در اين دوران سرگشتگي هاي دوراننوجواني، شرايط هشت سال جنگ تحميلي و احساسات و روياپردازي هاي متناسب باجواني با من همراه بود اما در سال هاي اخير تجربه جديدي به من افزوده نشدهاست.

حسيني ادامه داد: تصور مي كنم به ابزاري براي كار خود تبديلشده ام و دوست دارم از آنچه تاكنون بوده و هستم مفيدتر باشم تا به اغنايروحي برسم!