بسم الله الرحمان الرحیم[JUSTIFY]سریالتلویزیونی مختارنامه این هفته در قسمت ۳۵ خود روایت گر جنگ خشن و پُرحادثه «حروراء» است. طبق اعلام روابط عمومی صحنه های مربوط به نبرد حروراءبه دلیل تاکید کارگردان بر وقایع گرایی و نزدیکی به حقیقت، خشونت زیادیدیده می شود و به همین دلیل روابط عمومی سریال مختارنامه توصیه کردهافرادی که بیماری قلبی و یا مشکلات عصبی و روحی دارند، قسمت دوم جنگحروراء را که در بیست دقیقه پایانی قسمت ۳۵ پخش می شود را تماشا نکنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]براساس این خبر در قسمت ۳۵ سریال مختارنامه دچار شدن بخشی از سپاه مختار به«تعصب عربی» مشکلات جبران ناپذیری برای سپاه مختار پیش می آید. همچنین درابتدای قسمت ۳۵ جاسوس آل زبیر ـ که نقش او توسط مسعود میّمی مدیر برنامهریزی سریال ایفاء شده ـ به دستور احمر بن شمیط گوش، چشم و زبانش بریده وراهی سپاه آل زبیر می شود که دیدن این منظره روحیه سپاهیان آل زبیر راتضعیف کرده و به هم می ریزد. در این میان «مُهّلب» که همچنان در تلاش برایایجاد تفرقه میان سپاه عرب ها و ایرانیان سپاه مختار است، فردی را برایصلح نزد سپاه مختار می فرسد اما تلاش هایش در ابتدا بی نتیجه می ماند و بهمرور به نتیجه می رسد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این قسمت پایان بازی یکی از بازیگران مطرح سریال مختارنامه نیز خواهد بود.[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]