[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]3ماه از زمین لرزه و سونامی در ژاپن گذشت. فاجعه ای که علاوه بر وارد نمودنبیش از 310 میلیارد دلار خسارت، هزاران انسان را به کام مرگ کشاند. در اینمیان منطقه های مسکونی و تجاری وسیعی دچار آب گرفتگی و ساختمان های زیادیتخریب شده بودند که در طول این مدت بخشی از آن مناطق نوسازی و پاکسازی شدهکه تصاویر زیر گویای مقایسه ایست از امروز و 3 ماه قبل که این فاجعه بهوقوع پیوست.[/BLOCKQUOTE][/BLOCKQUOTE]