نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: "مراحل تکامل توت فرنگی"

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  "مراحل تکامل توت فرنگی"


  _________________

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: "مراحل تکامل توت فرنگی"

  توت فرنگی
  مشخصات گیاه شناسی
  توت فرنگی از جنس فراگاریا (Fragaria) و تیره رزاسه (Resaceae) بوده که امروزه از گونههای شیلنسیس (Chilensis) و ویرجینیا (Virginia) استفاده زراعی میگردد. عموما گیاهانی علفی با ساقههای رونده یا استولون هستند. برگها مشتمل بر سه برگچه خشن و کرکدار به رنگ سبز تیره بوده که در برخی از ارقام شفاف میباشند. ساختمان گل شامل 5 گلبرگ سفید که در قسمت تحتانی خود به یک زائده کوچک متصل است، کاسه گل شامل 5 کاسبرگ سبز رنگ بوده که در قسمت تحتانی تقریبا به یکدیگر جوش خورده میباشند. تعداد کاسبرگها در برخی از ارقام زراعتی ممکن است بیش از 5 عدد باشد. پرچمها به تعداد 20 عدد یا کمی بیشتر یا کمتر است.

  مادگی به تعداد زیاد و به صورت مارپیچی بر روی نهنج قرار گرفته است و در مجموع و همراه با نهنج فرم نسبتا کشیدهای را تشکیل میدهد. مادگی از فندقههای جدا از یکدیگر که هر کدام دارای تخمدان با شکل راست و کوتاه میباشد تشکیل شده است. در هر تخمدان یک تخمک وجوددارد و در واقع بذر به تعداد فندقهها تولید میشود. گل در واقع دو جنسه وپس از تلقیح گلبرگها ریزش کرده و نهنج به تدریج رشد و گوشتی شکل میگیرد ومیوه به مرور زمان آبدار شده و از حالت اسیدی به قندی تبدیل میشود. اگر لقاح ناقص باشد تعداد فندقهها محدود و چه بسا تقارن میوه حفظ نمیشود.

  ارقام توت فرنگی
  ارقام توت فرنگی به گروه ارقام بهاره یعنی بوتههایی که در سال یکبار میوه میدهند و ارقام چهار فصله که در سال بیش از یکبار میوه میدهند، تقسیم میگردند. مهمترین ارقام بهاره عبارتند از گورلا ، آلیسو ، تیوگو ، رد گانتلت ، اسیتا ، کاتس کیل ، فرسنا.ارقام چهار فصله بسیار قویالرشد و خزنده بوده و از اواخر اردیبهشت تااواخر تابستان و گاهی اوایل پاییز میوه میدهند. میوهها ریز و به تعدادزیادتری در هر بوته تولید میشوند. ارقام چهار فصله مانند: استرا و هومی جنتو میباشد.

  ازدیاد توت فرنگی
  ازدیاد جنسی
  ازدیادتوت فرنگی بوسیله بذر مخصوص ارقامی است که طبیعتا تولید ساقه روندهنمیکنند و یا ارقامی که ساقههای رونده کمی دارند و همچنین جهت تولیدارقام جدید از روش ازدیاد بذری استفاده میشود.

  ازدیاد غیر جنسی
  درازدیاد غیر جنسی که تقسیم بوته خوانده میشود بوتههایی را که خوب رشدکرده و قوی هستند پس از خارج کردن از زمین به چند بوته کوچکتر که هر کدامدارای مقداری ریشه میباشند تقسیم کرده و سپس آنها را در محل اصلی نشاءمیکنند. در این روش باید از بوتههای سالم پایههای مادری استفاده گردد.روش ازدیاد از طریق ساقههای رونده بدین صورت میباشند که پس از ریشهدارشدن ساقههای رونده در تابستان از بوته مادری جدا و در محل سایه نشاء کردهو سپس در فصل پاییز بوتههای انتخابی را به زمین اصلی انتقال میدهند.

  شرایط خاک و شرایط محیطی رشد توت فرنگی
  توت فرنگی گیاهی است که در خاکهای مختلف تقریبا سازگار است با این وجود خاکهای عمیق نرم با بافت شنی رسی را ترجیح میدهد. بهترین PH برای توت فرنگی 5.5 تا 6.5 میباشد. اگر میزان آهک خاک از حد مجاز بیشتر باشد عارضه کلروز یا زرد شدن برگها بروز خواهد کرد.از لحاظ آب و هوا در شرایط مرطوب و شرایط نسبتا گرم محصولدهی مناسب خواهدداشت. در شرایط گرم و مرطوب باید آب کافی در اختیار گیاه قرار گیرد وهمچنین ارقام مقاوم به گرما انتخاب گردد. در ارتفاع 400 تا 800 متری از سطح دریا میتواند رشد مناسبی داشته باشد. نیمهمقاوم به سرما بدون پوشش کاه و کلش میتواند تا 5- درجه سانتیگراد را تحملنماید ولی با پوشش ویژه تا 18- درجه سانتیگراد را متحمل است.


  از نظر نیاز سرمایی جزء گیاهان کم نیاز به سرما تقسیم بندی میشود. بطوری که در 200 تا 400 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتیگراد نیاز سرمایی و ناچیز آن منتفی می گردد. سطحی بودن ریشهها که معمولا تا عمق 15 تا 20 سانتیمتری خاک توزیع میگردد گیاهرا حساس به کم آبی میکند. جهت تولید محصول بهاره باید از ارقامی استفادهگردد که طالب روزهای کوتاه و نیاز دمایی پائینتری باشند تا گل انگیزی ومحصولدهی آنها به خوبی انجام گیرد. در ارقام 4 فصله روز کوتاهی یا روزبلندی و همچنین پائین بودن و بالا بودن درجه حرارت زیاد مطرح نیست و اینگروه از توت فرنگیها معمولا در شرایط مختلف به راحتی گل میدهند.

  پیش رس کردن توت فرنگی
  توت فرنگی طبیعتا از میوههای نوبرانه و از اولین میوههایی است که در بهار به بازار عرضه میشود. در حالت معمولی و در مناطق معتدل زمان برداشت میوه در اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل تیر است ولیامروزه با فن آوریهای خاصی میتوان زمان رسیدن میوه را به جلو انداخت. بهعبارت دیگر میتوان با استفاده از وسائل و امکانات امروزی اقدام به پیش رسکردن و تولید توت فرنگی خارج از فصل نمود و عرضه توت فرنگی را مدتطولانیتری ادامه داد . البته هزینههای اضافی که برای پیش رس کردن ایجادمیشود به علت قیمت بیشتری که محصول نوبرانه دارد جبران خواهد شد.

  پیش رس کردن توت فرنگی در گلخانه
  مطمئنترینوسیله برای پیش رس کردن استفاده از گلخانه است. مشکل استفاده از گلخانه دردرجه اول هزینه سنگین احداث گلخانه و نیاز به تخصص و تجربه کافی برای کشتتوت فرنگی در گلخانه است. برای اینمنظور میتوان نشاء توت فرنگی را ابتدا اواسط تیرماه تا اوایل شهریور درخزانه انتظار کشت کرد و 7 - 5 کیلوگرم در هر صد متر مربع از کودهای کاملازت ، فسفر و پتاس به نسبت 17 - 12 - 12 به عنوان کود پایه به زمین خزانهدارد. پس از تولید ریشههای قوی در نشا بوتهها شروع به ایجاد ساقههایرونده مینمایند. با سرد شدن هوا بوتهها تحت تاثیر نور و درجه حرارتپائین قرار گرفته و گل در آنها تشکیل میشود. در آبان و آذر بوتهها را بهگلخانه حمل کرده و در بستر کاشت به فاصله 30 تا 25 سانتیمتر کشت مینمایند.

  در گلخانه نیز مقدار 5 - 3 کیلوگرم کود کامل شیمیایی در 100 متر مربع به بستر داده میشود. درجه حرارت گلخانه را ابتدا روی 12 - 8 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و با افزایش شدت نور درجه حرارت را نیز زیاد میکنند و به 20 - 15 درجه سانتیگراد میرسانند.البته میتوان درجه حرارت را به 8 درجه سانتیگراد کاهش داد. بلافاصله پساز کاشت بایستی به اندازه کافی آبیاری نمود. در آبیاری توت فرنگیگلخانهای باید دقت شود که زمین بطور یکنواخت مرطوب گردد. به منظورجلوگیری از خطر پوسیدگی میوه در اثر رطوبت زیاد باید گلخانه را به موقعتهویه کرد و بوسیله حرارت خشک رطوبت زیادی را کاهش داد. برایانجام عمل گرده افشانی و تلقیح بهتر گلهای توت فرنگی در گلخانه میتوانبرای هر 1000 متر مربع سطح زیر کشت یک کندوی زنبور عسل در گلخانه قرار داد.


  پارسی طب
  سایت علمی دانشجویان
  سایت کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۴ دی ۸۸, ۱۹:۴۵
 2. "گوگل "، "سيا " و "موساد " دست در دست هم دارند
  توسط hrg1356 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۴ آذر ۸۸, ۱۸:۴۵
 3. "در چشم باد" بعد از "فاکتور 8" روي انتن شبكه ي يك
  توسط hamid192 در انجمن صدا وسیما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۸۸, ۱۹:۰۴
 4. "غار مظفر" روستاي "خنب" کاشان به حدود دوره ساساني تعلق دارد
  توسط kingsaeid در انجمن تاریخ ایران باستان
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: شنبه ۲۸ دی ۸۷, ۱۶:۳۵
 5. " ویا " و " سیلوا " والنسیا را ترک نخواهند کرد
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۵ آذر ۸۷, ۲۱:۵۰

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •