نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: گل ليليوم

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  گل ليليوم

  گل ليليوم جزو گلهاي لوکس به شمارمي رود و عمر آن نسبتا" خوب است و در رنگهاي متنوع و متفاوت موجود ميباشد.به دليل نوع گلها اين گل کاربردهاي متفاوتي دارد و استفاده آن در سبدگل بسيار شکيل خواهد بود.

  ازگیاهان زیبای آپارتمانی لیلیوم یا زنبق رشتی است که از خانواده لیلیانه وسونی هاست.مدت هاست که سوسن ها را برای استفاده در آپارتمان پرورش میدهند، اما با پیدایش سوسن های هیبدید آمریکایی که واریته های آنها دارایگل های فراوان و رنگ های زیباست این امر بیشتر متداول شده است.

  واریتهای از این گیاه به نام هارضی را می توانید به آسانی در گلدان خود بکاریدبه اینگونه که چندین پیاز را در ظرفی به گنجایش ۲ تا ۳ لیتر جای دهید و پساز آنکه ساقه آنها به ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر رسید نوک هر ساقه، با تعداد ۶ تا۸ گل درشت کاملا باز به رنگ نارنجی زیبا آراسته می شود.پیازهای این گیاهرا می توانید در فروردین ماه در ظرف های بزرگی که کاملا زهکشی شده و ته آنرا بستری از شن به قطر ۲ سانتیمتر پوشانده بکارید.


  به این صورتکه ابتدا ظرف را تا نیمه از خاک مناسب پر کنید و پیازها را روی آن قراردهید سپس بقیه ظرف را با خاک پر کرده و به صورت توده یا پشته ای در آورید.این خاک باید حاوی دو حجم خاک باغچه شن دار و در حجم تورب و یک حجم ریگدرشت باشد. آنگاه آنقدر آب بدهید که دیگر جذب نشود در این موقع باید گلدانها را در یک زیرزمینی تاریک که حرارت آن از ۱۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمیکند بچینید و هنگامی که جوانه های گیاه به ۷ تا ۸ سانتیمتر رسید سوسن هارا به محلی که دارای حرارت معتدلی باشد منتقل کنید اگر آنها را در نزدیکیپنجره ای بگذارید بزودی ساقه ها رشد کرده و گل ها ظاهر می شوند گلدان هاییکه در اواسط اسفندماه به این روش آماده می شوند.
  در اواخر اردیبهشت گلمی دهند و آنهایی که در اوایل فروردین تهیه می شوند، در آخرین روزهایخردادماه گل خواهد داد. آب دادن به آنها باید پی در پی اما به مقدار کمصورت گیرد تا خاک گلدان را آب نبرد.


  ذکر یک مقاله
  بررسي اثر بسترهاي کشت متفاوت روي رشد و عملکرد گل ليليوم
  محمدعلي خلج
  عضو هيئت علمي مرکز ملي تحقيقات گل وگياهان زينتي محلات

  چکيده :
  ليليوماز جمله گياهان زينتي معروف جهان است که با داشتن سطح زير کشت حدود 41هکتار در کشور در رده ششم بين گلهاي توليدي دارد. توليد اين گل در بسترهايمتفاوتي انجام مي گيرد (خاکي و غير خاکي). براي مطالعه و بررسي بينبسترهاي رايج و مرسوم مورد استفاده براي توليد اين گل و مقايسه آنها ،بسترهاي خاک، پرليت،پوکه معدني و پيت به تنهايي يا مخلوط در آزمايشي درقالب بلوکهاي کامل تصادفي با 6 تيمار و 3 تکرار به صورت گلداني انجامگرديد.
  نتايج حاصله نشان مي دهد که بستر اين گل بايد داراي نفوذپذيريخوب و زهکشي مناسب باشد ولي خاک خيلي سبک براي آن مناسب نيست. داده هانشان مي دهد که بستر پيت و پرليت (1:1) بهترين تيمار براي توليد اين گل ميباشد. در تيمار پيت و پرليت (1:1) گلها داراي ساقه هاي قطورتر و ارتفاعبيشتري بودند.
  همچنين طول و قطر غنچه ها نيز در اين تيمار نسبت به تيمارهاي ديگر بزرگتر بود.
  دادهها نشان مي دهد که فاکتورهاي اندازه گيري شده در تيمارهاي مورد استفادهغير خاکي نسبت به بستر خاکي شاخصهاي بالاتري از خود نشان دادند و بسترمناسبتري براي اين گل مي باشد.

  مقدمه :
  ليليوميکي از گلهاي پيازي و ازجمله گياهان زينتي منحصر به فرد است که گلهاي زيباو رنگارنگ آن از قيمت بالايي برخوردار است . اين گياه حدود 100 گونهدارد . درکشور ايران عمدتا ً به عنوان گل شاخه بريده کشت مي گردد ولي درخارج به صورت گلداني و باغچه اي نيز کشت مي گردد .
  کشور ما بهدليل تنوع اقليمي و داشتن مناطق کوهستاني و خنک ، توانايي اقليمي مناسبيبراي کشت اين گل دارد . ايران همچنين موطن گونه هاي زيبايي از ليليوم نظيرسوسن چلچراغ است که دردامنه هاي شمالي البرز به طور طبيعي ميرويد .ليليوم ها تقريباً در تمام خاکها قابل کشت مي باشد . يک ترکيب خوب ازخاک به علاوه زهکشي مناسب خاک براي کاشت موفق مورد نياز است . بسترهايمصنوعي مورد استفاده در گلدان نيز بايد خصوصيات مورد نياز کشت اين نوعگلها را داشته باشد. مخلوطي از بسترهاي کشت مصنوعي مانند پيت، پرليت، پوکهمعدني، پومايس، پشم سنگ به عنوان بستر کاشت اين نوع گلهاي توسط برخيتوليد کنندگان استفاده مي گردد .
  طي آزمايشی که جهت يافتن بهترينبستر کاشت انجام شد، دريافتند که بهترين کيفيت گل از بستر مخلوط شن +پرليت (1:1) و پيت و پرليت (1:1) بدست آمد.
  تحقيقات ديگري رويانواع بسترهاي کاشت روي رشد و عملکرد ليليوم انجام شد که بسترهايشامل پومايس، پرليت، پيت همراه پرليت بودند. آنها مشاهده کردند که مخلوطپومايس و پرليت بهترين جوب را از نظر عملکرد گل بدست آورد.
  مطالعه اي نيز روي بسترهاي کشت خاک ، پشم سنگ، شن و نوعي رس انجام شد . که عملکرد کيفي گل در شن بهترين شاخص را داشت .
  روش آزمايش:
  اينآزمايش که در يکي از گلخانه هاي محلات انجام شد . به صورت فاکتوريل درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 6 تيمار و 3 تکرار انجام شد و رقم مورداستفاده Elite نام داشت.
  بسترهاي مورد استفاده شامل:
  خاک
  پيت + پرليت 1:1
  پيت + پوکه معدني 1:1
  پيت+پرليت+پوکه معدني1:1:1
  پيت +پرليت2:1
  پيت+پوکه معدني 2:1
  کارهايمربوط به داشت ( تغذيه ،آبياري و مبارزه با علفهاي هرز ،...) در تمامتيمارها يکسان انجام گرفت و برخي صفات کمي و کيفي گلها مورد ارزيابي قرارگرفت.

  نتايج:
  نتايج حاصله ازآزمايش نشانميدهد که بستر مناسب براي ليليوم بايد نفوذ پذيري خوب و زهکشي مناسبداشته باشد . داده ها نشان مي دهد که بستر پيت +پرليت(1:1) بهترين تيمار براي توليد اين گل است . دراين تيمار گلهاداراي ساقه هاي قطور تر و ارتفاع بيشتر بودند . ارتفاع گل در اين تيمار98 سانتيمتر بود در حاليکه تيمار خاک ارتفاع 91 سانتي متر را نشان ميداد .قطر ساقه گل درتيمار پيت+ پرليت حدود 1/1 سانتيمتر بود در حاليکه قطرساقه درتيمار خاکي 9/0 سانتيمتر بدست آمد . به طوري کلي شاخصهاي اندازهگيري شده نسبت به تيمار خاکي بهتر بوده و در صورت امکان صادرات گل باتوجه به استاندارهاي جهاني بايد نسبت به بهبود خصوصيات کمي و کيفي گلهاتوجه بيشتري صورت گيرد .

  منابع و مواخذ :
  1- شرکت ساعي گل تهران . گل ليليوم براي گل شاخه بريده و گلداني .ترجمه – تهران ،ايران
  2- محمد حسيني، ع، (1383) معرفي گلهاي شاخه بريده ، مديريت ترويج و مشارکت مردمي سازمان جهاد کشاورزي استان تهران .
  3- Michael N. (2000). Flowering bulbs. Purdue university. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].
  4- Roh-S-M.(1979).Various factors influencing the growth and flowering of lilium.Journal of the Korean society for horticulturalscience.)1979)20:1.72-83.

  قسمت اول : تکناز

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: گل ليليوم

  سلسله: گیاهان

  شاخه: نهاندانگان

  رده:تک لپه ایها

  راسته: لیلیالس

  خانواده: لیلیاسه

  جنس: لیلیوم  Kingdom: Plantae

  Division: Magnoliophyta

  Class: Liliopsida

  Order: Liliales

  Family: Liliaceae

  Genus: Lilium
اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. راز ميليونر های خود ساخته
  توسط گنجینه در انجمن موضوعات و مطالب مهم و موفقیت امیز
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۰ اسفند ۸۸, ۲۱:۵۷
 2. واگذاري 106 تريليون ريال سهام واحد هاي تابعه ايدرو و ايميدرو
  توسط MARYAM در انجمن بایگانی اخبار اقتصادی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۳ تیر ۸۸, ۲۰:۴۹
 3. اولروم 300 ميليون،اشپيتي 200 ميليون تومان
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۰ آذر ۸۷, ۱۸:۴۸
 4. 15دليل براي «ميوه فروش» شدن به جاي «مهندس نرم افزار» شد
  توسط hamid192 در انجمن مطالب سرگرمی وطنز و خنده بازار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۰ آذر ۸۶, ۲۰:۲۶
 5. نانوبيوفناوري/بيونانوفناوري(nanobio/bionanotechnology)
  توسط hrg1356 در انجمن مطالب جامع وکاربردی فیزیک
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۹ مهر ۸۶, ۰۰:۲۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •