درشکل زیر پل ساخته شده توسط یک درخت را مشاعده می کنید. جنس این پل از ریشه های درخت فیکوس الاستیکا استو به طرز شگفت انگیزی دو سر رودخانه را به هم وصل کرده است . زمانی نزدیکبه 10 تا 15 سال تشکیل این پل طول کشیده است اما روز به روز قطورتر و قویتر می شود به طوری که هم اکنون توانایی تحمل وزن 50 نفر را به طور همزمانداراست.

مشخصات کلی

این تیره از گیاهان هم دارای درختچه، درخت، گیاهان تزئینی و آپارتمانی هستند
[JUSTIFY]Ficcus[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]نام فیکوس دربرگیرنده بسیاری از گیاهان سرزمینهای گرم با تفاوتهای بسیار از درخت انجیرگرفته تا کائوچو است. متداولترین و ارزشمند ترین این گیاهان از نظر تزئین آپارتمان که در ایران هم بسیار متداول است فیکوس الاستیکا دکورا Ficus elastica 'Decora' یاکاچوی جنگلهای استوایی قاره آسیا است. امروزه بجزء نوع دکورا که گیاهیتنومند با برگهای سبز پر رنگ و براق است کاشته نمی شود. بطوریکه برگهایشبه مراتب درشت تر و پهن تر از نوع اصلی آن است. ظریفترین این گیاهام موسومبه ( واریگاتا ) که بر روی برگهایش لکه هایی سفیدکرم و زرد دیده می شود.
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]فیکوسعالیترین و سازگارترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان است، سالها عمر میکند، بسیار بزرگ می شود ودر عین حال برگ های خود را حفظ می کند. فقط بایددر مورد نگهداری آن یک مورد را همواره مدنظر داشت که باید در جای کاملاًروشن و بدور از وزش باد قرار گیرد. بهترین زمان برای تعویض گلدان آن بهاراست وخاک گلدان مخلوطی از خاک باغچه و خاک اره یا پوسته برنچ و مقدار کمیخاک برگ برایش کاملاً مناسب خواهد بود. در تابستان آب فراوان و گاهی کودمحلول نیاز دارد وباغبان باشی توصیه می کند که برگهایش همواره با اسفنجی مرطوب تمیز شود. [/JUSTIFY][JUSTIFY]برایکاشتن فیکوس دکوراقلمه های ساده را انتخاب می کنند و گاهی سه یا چهارتایآنها را در یک ظرف می کارند. انواع دیگر این گیاه بدین شرح است:[/JUSTIFY][JUSTIFY]- فیکوس بنژامینا :زادگاهش هندوستان بوده دارای شاخه های فراوان با برگ های کوچک دارد. بافتبرگ ها محکم و چرم مانند و مقاوم است و مراقبتهایی همانند فیکوس الاستیکانیاز دارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- فیکوس دیور سیفلیا : در زادگاه خود هندوستان طبیعتاً بر روی تنه سایر درختان زندگی می کند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]- فیکوس پاندوراتا ویا فیکوس لیراتا زادگاهشهندوچین است و برگهایش درشت و همانند ویولن، براق همراه با رگبرگ هایبرجسته و سفیدرنگ می باشد. این نوع بسیار مناسب برای محلهای بسیار گرم میباشد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]و همینطور دو نوع فیکوس پیچنده وخزنده با برگهای ریز وجود داردکه مناسب برای استفاده در آویزها می باشد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]- فیکوس پومیلا: زادگاهش چین و ژاپن بوده، این گیاه با چنگک های خود همانند پیچکها بهاشیاء می چسبد. نوع روستیک آن در سواحل زیبای مدیترانه می روید و غالباًبرای پوشاندن دیواره های گلخانه های سرد و تراس ها به کار می رود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]- فیکوس رادیکانس :برگهای این گیاه کشیده، دراز همراه با رگه های رنگین است بطوریکه در نوعواریگاتا ی آن این رگه ها پهن تر و به رنگ سفید و کرم است. این گیاه بهسرما حساسیت بیشتری نسبت به بقیه دارد اما در عین حال می تواند هوایزمستانی را تحمل کند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]انواع برگهای خانواده فیکوس...[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]1- الاستیکا ( دگرا واریگاتا ) 4- دیورسیفلیا 7- پومیلا[/JUSTIFY][JUSTIFY]2- رادیکانس ( واریگاتا ) 5- الاستیکا ( واریگاتا ) 8- رادیکانس[/JUSTIFY][JUSTIFY]3- پاندوراتا 6- بنژامینا 9- الاستیکا ( دگرا )[/JUSTIFY][JUSTIFY]منبع اول باغبان باشی[/JUSTIFY][JUSTIFY]دوم تکناز[/JUSTIFY][JUSTIFY]
[/JUSTIFY]