بسم الله الرحمان الرحیمرباتی با قابلیت های زیاد ؛ خصوصا حفظ تعادل در شرایط مختلف :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ویدیوی مربوط به این ربات سال 2008 :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]